تاریـخ اسـلام در شبه قارّه هند

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 224
قیمت (ریال) : 120000 ریال

چکیده کتاب

یکی از حوزه‌های جغرافیایی که اسلام در آن نفوذ کرده و این منطقه از حوزه‌های بسیار با اهمیت در تاریخ اسلام است، منطقه شبه قاره هند است. شبه قاره هند با سرزمین ایران پیوند‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده و دیرینه‌ای داشته که در دوره اسلامی این پیوندها دوچندان شده است. از اینرو مطالعه تاریخ اسلام در شبه قاره هند پیوند بسیار نزدیکی با تاریخ ایران در دوره اسلامی دارد. اهمیت این پیوند وقتی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم از نظر جغرافیایی، فلات ایران در حد فاصل شبه قاره هند و مرکز جهان اسلام، یعنی شبه جزیره عربستان قرار دارد، لذا نفوذ اسلام و حضور مسلمانان در منطقه شبه قاره، از راه زمینی از طریق ایران صورت گرفته و این امر باعث تأثیر گسترده مسلمانان ایرانی در تاریخ شبه قاره هند در دوره اسلامی‌شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.