روان شناسی، دین و معنویت

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تعداد صفحات : 1028
قیمت (ریال) : 490000 ریال

چکیده کتاب

‌آدمی علاقه‌مند شناخت خود و جایگاهش در این جهان بوده و همواره در صدد پاسخ به بنیادی‌ترین پرسش‌های وجودی خود است؛ اینکه فلسفة وجود او در این جهان چیست؟ معنا یا هدف زندگی‌اش چیست؟ چرا در این جهان محکوم به رنج است؟ کتاب حاضر به دو نـوع از مهم‌ترين روش‌های پاسخ افراد به اين پرسـش‌ها، یعنی ديـن و روان‌شـناسي، می‌پردازد. طی قرن گذشته، مبادلۀ جالب توجهي از ديدگاه‌ها میان روان‌شناسان و اندیشمندان دینی دربارۀ مسائل روزمرۀ زندگی و معنای زندگی وجود داشته و اثر حاضر به‌دنبال فهم این گفتگوي پيچيده و پيوسته در حال تغيير و نيز دخالت آن در شناخت ما از آدمی است.
دیـن آبشخـور نیاز معـنوی است و معنویـت نیز از فـراورده‌های ادیـان آسـمانی است. روان‌شناسی دین شاخه‌ای از روان‌شناسی است که صرفاً مطالعه علمی رفتارها، باورها و تجارب دینی و معنوی را با رویکرد روان‌شناختی مورد توجه قرار می‌دهد.
عناوین برخی از فصول کتاب که شما را با مباحث روان‌شناسی دین آشنا می‌کند، عبارتند از: رویکردهای روان‌شناختی به دین و معنویت؛ واکنش‌های الهیاتی و دینی به روان‌شناسی؛ علم، دین و روان‌شناسی؛ سنت‌های دینی؛ رویکردهای پدیدارشناختی به دین و معنویت، رویکردهای روان‌پویشی و ارتباطی، رویکردهای معاصر، بنیان‌های رشد انسان و معنویت، دین و سلامت جسمانی و دینی، مشاوره و رشد معنوی.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.