تاريخ انتشار: سه شنبه 1396/11/3 کد خبر: 35519

نشست علمی «فقه و واقعیت اجتماعی» برگزار شد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما نشست علمی «فقه و واقعیت اجتماعی» را در روز یک شنبه 1 بهمن در مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد.

   به گزارش واحد خبر روابط عمومی سخنران این نشست علمی دکتر مجید کافی استادیار و مدیرگروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود.

   وی در این نشست علمی با تکیه بر تعيينات اجتماعي معرفت «رابطة واقعيت اجتماعي و علم فقه» را در سه محور «عمق تعین»، «درجه تعین» و «سطح تعین» مورد بررسی قرار داد.

   دکتر کافی سپس با اشاره به «عامل مسلط» در این زمینه با طرح سئوال «در صورت پذیرش عاملیت واقعيت اجتماعی در شکل‌گیری بخشی از فقه، کدامیک از عوامل اجتماعي تأثیرگذار (سياست،‌ اقتصاد، طبقه، گروه، شهر يا روستا، خانواده، صنف، و...) بیشترین تعين را بر فقه دارند؟» در صدد ارائه پاسخی درخو ر به این مسأله برآمد.

مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه نشست، با مد نظر قرار دادن «آماج تعین» به بررسی این مطلب پرداخت که آیا همه بخش ها و موضوع هاي فقهي به طور یکسان تحت تأثیر تعیینات اجتماعی هستند يا بخش هايي بيشتر و موضوع هايي كمترمتأثر هستند.

در پایان این جلسه علمی تعدادی از حاضران سئوالاتی در باره موارد مطرح شده داشتند که دکتر کافی بدان ها پاسخ گفت.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.