روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی

نوبت چاپ : اول
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 292
قیمت (ریال) : 147000 ریال

چکیده کتاب

نهادها و واقعیت‌های نهادیِ برخاسته از آنها، چارچوب‌ بسیاری از رفتارهای اجتماعی به حساب می‌آیند و شناخت آنها زمینۀ شناخت رفتارهای اجتماعی و پیش‌بینی شکل‌گیری آنها را فراهـم می‌کند. فعالیت‌ها و رویدادهای اقتصادی در هـر جامعه بر اساس ساختار نهادی آن شکل می‌گیرد و به این دلیل است که نظریات علمی نئوکلاسیک که برخاسته از ساخت نهادهای خاص است، برای جامعه دیگر که ساخت نهادی متفاوتی دارند، نمی‌توانند نظریه علمی مناسب تلقی شوند.
شریعت بر رفتار انسان تاثیر می‌گذارد و آثار اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد؛ زیرا احکام شرعی هستی‌های عقلایی ـ اجتماعی به حساب می‌آیند که هم آثار واقعی و هم هستی‌های اجتماعی دیگر از جنس خود را شکل می‌دهند و می‌توان از آنها به واقعیت‌های نهادی تعبیر کرد. وقتی فعالیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی انسان در چارچوب نهادهای اسلامی انجام گیرد، منافع اجتماعی از منافع فردی تفکیک‌ناپذیر می‌شود. نویسنده با درک این ضرورت و با هدفت تبیین روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی آن این کتاب را تدوین نموده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.