تاريخ انتشار: شنبه 1397/3/5 کد خبر: 35583

فعالیت های مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه منعقد شده تا کنون اقدامات متعددی را انجام داده اند

برگزاری نشست مشترک بین گروه های جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی، اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با گروه های متناظر در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، همکاری یکی از اعضای هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انعقاد قرارداد طرح پژوهشی و تولید کتاب مشترک با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ آیت الله سید محمد غروی رئیس پژوهشکده علوم رفتاری و گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با موضوع روان شناسی اسلامی با اساتید روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در دانشگاه آزاد اسلامی اراک از جمله اقداماتی است که در راستای عملیاتی نمودن مفاد تفاهمنامه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شده است.

   گفتنی است «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک» با هدف توسعه همکاری های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه همکاری در ۴ اردیبهشت ماه سال جاری امضاء کردند.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.