تاريخ انتشار: چهارشنبه 1397/3/9 کد خبر: 35585

برگزاری کرسی علمی ترویجی با عنوان «منزلت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی کرسی علمی ترویجی با عنوان «منزلت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» را در روز چهارشنبه 9 خرداد برگزار می کند.

هدف از برگزاری این نشست علمی، ارائه تبیینی علمی مبتنی بر نظریه «هویت اجتماعی» از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است

   ارائه نظریه هویت اجتماعی و مفهوم تحلیلی منزلت طلبی، ارائه الگوی سیاست خارجی مبتنی بر منزلت طلبی و کاربست این الگو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ از محورهای اصلی این کرسی علمی ترویجی است که توسط دکتر وحید نوری عضوهیأت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود.

   وی درصدد پاسخگویی به سئوالاتی از این دست است که آیا جمهوری اسلامی ایران اساساً دارای سیاست خارجی می باشد؟ و آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفهوم «منزلت طلبی» قابل تبیین است؟

   ناقدان کرسی علمی ترویجی «منزلت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» دکتر محمد ستوده عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و دکتر مهدی جاودانی مقدم استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم می باشند و دکتر یاسر ضیائی استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم به عنوان دبیرجلسه در این نشست عملی حضور خواهد داشت.

   گفتنی است این نشست علمی روز چهارشنبه ۹ خرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم برگزار می شود.

منبع: واحد خبر روابط عمومي

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.