درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
تعداد صفحات : 255
قیمت (ریال) : 140000 ریال

چکیده کتاب

سیاست شاخص‌ترین ابعاد نظام و مؤثرترین آنها در حلّ مشکلات اجتماعی است و در حدی ضرورت دارد که هیچ جامعه‌ای بدون آن سر و سامان نمی‌یابد و مردم متناسب با ژرفای اندیشه و بلندای اهدافشان، نگرش‌های ویژه و متفاوت به سیاست دارند. یکی از دلائل مهمی که می‌تواند در ایجاد این نگرش‌ها مؤثر باشد، مبانی فکری و ارزشی گوناگونی است که بنیاد زندگی اجتماعی آنها را تشکیل می‌دهد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.