سیر تطور و تحول اخبار سیره (از بعثت تا هجرت)

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 327
قیمت (ریال) : 210000 ریال

چکیده کتاب

بعثت رسول خدا (ص) مهمترین و اثر گذارترین حادثه در طول تاریخ بشریت است. در گذشته و حال هر ملت و قومی بر اساس مستندات مورد قبول و تصورات و نگرش خویش از حوادث بعد از بعثت، برداشت های متفاوتی داشته اند، اما این مساله در بین همه مسلمانان اتفاقی است که سیره و سنت رسول خدا (ص)‌ منبع عظیم معارف و احکام الهی بشمار می رود. طبیعی است که دست یابی به سیره و تاریخ واقعی زندگانی آن حضرت‌ که بعد از یک قرن به تدوین در امده، در معرض افات و آسیب های بسیاری قرار گرفته ومانند دیگر مقولات تاریخی در گذر زمان دگر گونی زیادی بخود باشد. چرا که سرشت شوم داستانهای برساخته از افات همیشگی وقایع تاریخی وخاستگاه تدریجی بسیاری از انحرفات دینی و تفکرات فرقه ای است، که از سده های نخست دامنگیر تاریخ اسلام و سیره شده است. این نوشته بر ان است تا با تکیه بر اصول معیارهای نقد، گزارشات مجعول و برساخته را از غیر مجعول تمییز و معرفی نماید.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.