اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 307
قیمت (ریال) : 215000 ریال

چکیده کتاب

اشتغال و كار از مؤلفه‌هایی است كه براي پيمودن مسیرهای تحوّل مادي، روانشناختی، معنوی، اجتماعی، بین‌المللی و اخلاقی نقشي بنيادي دارد. زنان به‌عنوان نیمی از پیکرة جامعه در گستره تاریخ دوشادوش مردان در فعالیت‌های مختلف سهیم بوده و در عرصه‌های تولیدی، فرهنگی، خانوادگی و تربیتی نقشی سترگ داشته‌اند. گرچه اصل کار و تلاش برای زنان همانند مردان مجاز است؛ اما به‌دلیل موقعیت خاص زنان در خانواده و اجتماع و به دلیل حفظ منزلت و کرامت آنان و به دلیل ویژگی‌های زیستی و روان شناختی آنان، باید اشتغال آنان همتراز با شرایط و ویژگی‌های آنان باشد. بی‌توجهی به هنجارهای اسلامی و تربیتی-روان شناختی و ظرفیت‌های زنان در زمينه اشتغال، باعث می‌شود آسیب‌های مختلفی خانواده و پایداری و تعالی آن و ساحت‌های مختلف مرتبط با زنان را تهدید کند. در این کتاب تلاش شده به ضوابط اشتغال زنان، فواید اشتغال زنان، آسیب‌های اشتغال زنان و راهبردهای مصونیت‌بخشی به زنان در حوزه اشتغال پرداخته شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.