کارشناس مسئول امور بین الملل

شرح وظایف:

  • توسعه زیرساختهای ارتباطات و اطلاع رسانی در حوزه بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.