تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 311
قیمت (ریال) : 310000 ریال

چکیده کتاب

پیامبر اکرم همزمان با تعلیم و ترویج قرائت و کتابت قرآن کریم و جمع و تدوین و تنظیم و ترتیب آیات و سوره‏ها در مُصحَف، نظام آموزش قرآن را با هدف فهم و بکارگیری زبان آن بنیان­گذاری کردند. بر اساس زمینه­های صدور حدیث «نزول قرآن بر هفت حرف»، رسول خدا هم قرائات برآمده از اختلاف­های لهجه­ای و زبانی مسلمانان را تجویز نمودند، و هم از گسترش تصریفات قرآنی در سه حوزۀ کلمات، آیات و سوره­ها استقبال کردند؛ قرائات تصریفی نماد پویایی و زایایی زبان قرآن و فهم صحابه است که آن را ممزوج با آیات یا به شكلی جدید برگرفته از ساختار زبان قرآن به‏کار می­بردند. با رحلت پیامبر اکرم از گسترش قرائات تصریفی و تفسیری جلوگیری و گسترۀ وسیع قرائات به رسم الخط مصاحف امام محدود شد. به این ترتیب، هفت قرائت همسو با قرائت متواتر میان مسلمانان و موافق با رسم المصحف، در آغاز سدۀ چهارم هجری در تألیف ارزشمند ابن مجاهد السبعة فی القراءات تثبیت گردید.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.