علوم قرآنی‌2(اعجاز، تحریف ناپذیری)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 207
قیمت (ریال) : 200000 ریال

چکیده کتاب

انتظار قرآن از ما این است که با این کتاب «آگاهی و معرفت» یابیم، از اعماق جان آن را «تصدیق و باور» کنیم
و سپس با بهره مندی پی در پی از آن به نقطه کانونی انتظار قرآنی که «دانش و زندگی» با این کتاب است نائل شویم.
اثبات همانند ناپذیری، و تحریف ناپذیری قرآن، فرآیند آگاهی و گواهی ما را به حقانیت این کتاب فزونی می دهد.
باورها را استحکام می بخشد و برای منکران نیز اتمام حجت می کند.
این کتاب براساس سرفصل های مصوب علوم قرآنی(2) در قالب شانزده درس کوشیده با استفاده از آیات و روایات به این مهم نائل آید.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.