علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن2

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 245
قیمت (ریال) : 240000 ریال

چکیده کتاب

قرآن کریم به عنوان معجزۀ الهی سخن، زیبایی ها و ظرافتهای بسیاری را در بر دارد که توجه به آنها زمینۀ شناخت بهتر و بهرمندی بیشتر از قرآن را فراهم می آورد. نوشتۀ حاضر دومین بخش از «علوم بلاغی و زيبایی‌شناختيِ قرآن» است و زيبايي‌هاي ادبی قرآن را با تکيه بر دانش بديع در قالبی نوین، می­شناساند.
در این کتاب با زیبایی های آوایی قرآن و تناسب لفظ و معنا در موسیقی آن، و گونه­های مختلف همگونی واژگانی، در سطوح لفظی و معنایی آشنا می شویم. همچنین به فواصل آیات که مهمترین جلوۀ ادبی قرآن است و وجوه زیباشناختی و معنایی بسیاری را در بر دارد و تكرارهاي هنري در قرآن با کارکردهاي بلاغی و زیباشناختی آن پرداخته شده است.
برخی دیگر از آرایه‌ها به چگونگی، ترتیب و تفصیل مطالب مربوط است. تضاد‌ها و تقابل‌های ادبی در قرآن و نیز ایهام و آرایه‌های ایهام‌آمیز، گوشه‌ای دیگر از بلاغت قرآن را تشکیل می‌دهند. در پایان نیز اشاره‌ای به بلاغت خاص قصه در قرآن شده است. از ویژگی‌های مهم کتاب، نمونه‌های فراوان قرآنی و بهره‌گیری گسترده از آثار تفسیری و بلاغی است.
این اثر با حمایت مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی کشور تدوین و به عنوان منبع آموزشی درس علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن(2) رشته علوم قرآن و حدیث معرفی شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.