زنان خاندان عصر تیموری

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 210
قیمت (ریال) : 210000 ریال

چکیده کتاب

تیموریان با ماهیتی ایلیاتی از میان قبایل ترکان آسیای میانه برآمدند و طی قرن نهم هجری بر ماوراءالنهر و بخش عمده‌ای از ایران، تحت تاثیر فرهنگ ایرانی- اسلامی، به حکومت پرداختند. از این نظر، نوع رفتار تیموریان با زنان بر مبنای مجموعه‌ای از سنت‌های ترکی-مغولی و ایرانی -اسلامی شکل گرفت. دامنه نفوذ زنان در زمان تیمور که اجازه دخالت در سیاست را به کسی نمی‌داد، کمتر و در زمان جانشینان وی که خلق و خوی مستبدانه تیمور را نداشتند؛ بیشتر است؛ از این‌رو، زنان با آگاهی سیاسی و توان مدیریتی بالای خود به دخالت در امور مهم سلطنت پرداختند. این امر موجب فراهم شدن شرایط و امکانات لازم برای حضور اجتماعی زنان در مراسم و مجالس، تربیت شاهزادگان، فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی چون احداث بناهای مذهبی و عام‌المنفعه و توسعه مراکز فرهنگی، آموزشی و پرداختن به امور اقتصادی شد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.