آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن جلد ششم امام خمینی رحمه الله

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه‌الله
تعداد صفحات : 368
قیمت (ریال) : 360000 ریال

چکیده کتاب

امام خمینی ـ قدس سرّه ـ‌ از مربیان بزرگ، صاحب‌نظر در امر تعلیم و تربیت، و دارای نظام تربیتی دقیق و بدیعی است. این امر البته ناشی از جامعیت شخصیت علمی ایشان و حاصل تأمل و تفکر در قرآن کریم و معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) است.
کتاب حاضر با هدف استخراج و استنباط اندیشه‌های تربیتی امام خمینی(ره) از آثار مختلف ایشان، و تحلیل مبانی، اهداف و زیرساخت‌های اندیشة تربیتی وی براساس الگوی ساحت‌های تربیت نگاشته شده است.
تربیت اعتقادی و عبادی، تربیت اخلاقی و عرفانی، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت علمی و عقلی و فنّاورانه و تربیت زیبایی‌شناختی و هنری از دیدگاه امام خمینی، ساحت‌های مختلفی است که در فصول این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که اندیشه‌های تربیتی امام خمینی(ره) از نظامی منسجم و هماهنگ برخوردار است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.