تاریخ اسلام (1) (سیره رسول خدا(ص))

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : مرکز تدوین متون درسی حوزه‌های علمیه
تعداد صفحات : 304
قیمت (ریال) : 180000 ریال

چکیده کتاب

بهره‌گیری از سنت و سیره رسول خدا (ص) به عنوان یکی از متقن‌ترین آموزه‌های وحیانی و از اساسی‌ترین مؤلفه فرهنگ اسلامی در گرو آگاهی دقیق و عمیق از تاریخ زندگانی آن حضرت است. طبیعی است که درک عظمت تلاش رسول خدا(ص) در گرو ترسیم چهره و سیمای صحیح سیره و تاریخ آن حضرت است. با اینکه نوشته‌های زیادی در تاریخ زندگانی رسول خدا (ص) قلمی شده است، اما هنوز این آثار نتوانسته‌اند جایگاه و عظمت رسول خدا (ص) را به شایستگی ترسیم کنند. این نوشته در حد بضاعت کم خود می‌کوشد با بررسی و بهره‌گیری از نخستین منابع مربوط به زندگانی آن حضرت و با نگاهی جامع‌تر، سطح مطالعات مربوط به‌تاریخ زندگانی آن حضرت را ارتقا و زمینه دستیابی طلاب و دانشجویان را به متنی جامع و مختصر در شرح حال زندگانی رسول خدا (ص) فراهم کند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.