کتاب جایگاه ‌شناسی حکمت عملی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 347
قیمت (ریال) : 390000 ریال

چکیده کتاب

حکمت عملی شاهراهی از دانش است برای عبور اندیشه‌های سترگ فلسفی از سپهر عقل به واقعیت‌های روزآمد زندگی فردی و اجتماعی. ازاین‌رو، هدف از شناسایی آن، نیل به گزارشی تاریخی از اندیشه‌های حکیمان کهن نیست؛ بلکه شناسایی مسیر عبور عقل به گستره نظامات پایدار زیست بشر و تمدن انسانی است. سابقه حکمت عملی در اندیشه ایران باستان، هند و یونان تا فلسفه معاصر در ایران و غرب قابل ردگیری است. این نوشتار در مقام ایجاد گفتگویی است علمی میان فلسفه شرق و غرب، تا آشکار سازد چگونه فلسفه حکیمان مسلمان به شکلی متفاوت، جریان حکمت عملی را به پیش برده است. در این کتاب، دیدگاه‏های ارسطو، فارابی، ابن‏مسکویه، ابن‏سینا، نصیرالدین طوسی، ملاصدرا، دکارت، کانت، دورکیم ، وبر، طباطبایی، سرل و گیدنز در باب حکمت عملی گزارش و جایگاه حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی آشکارسازی شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.