مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 360
قیمت (ریال) : 400000 ریال

چکیده کتاب

فلسفه اقتصاد عهده‌دار تجزیه و تحلیل فلسفی و تاریخی روند نظریه‌پردازی در دانش اقتصاد می‌باشد. نتیجه این بررسی‌ انتقادی درجه دوم، افزایش آگاهی اقتصاددانان نسبت به چگونگی تدوین نظریات معتبر اقتصادی و بهبود روش‌های نظریه‌پردازی در دانش اقتصاد است. در این کتاب مبانی فلسفی اقتصاد به مثابه دیدگاه‌های پايه‌اي و بنيادين اقتصاددانان نسبت به معرفت، هستي و ارزش، به ترتيب، در قالب مبانی «معرفت‌شناختي»، «هستي‌شناختي» و «ارزش‌شناختي» اقتصاد ارائه شده است. مباني معرفت‌شناختي اقتصاد بيانگر پيش‌فرض‌هاي شناخت‌شناسانه نظريات اقتصادي مي‌باشند. مباني هستي‌شناختي اقتصاد تعهدات وجودشناختي نظريات اقتصادي را نشان می‌دهد. مباني ارزش‌شناختي اقتصاد نیز حاکی از رويكردهای ارزشي نهفته در وراي نظريات اقتصادی می‌باشد. بحث از مبانی فلسفی نظریات اقتصادی، زمینه‌ساز بحث از روش تدوین و ارزیابی نظریات اقتصادی را فراهم می‌کند. با توجه به تمایز رویکردهای فلسفی اقتصاد متعارف و اسلامی، مباحث مرتبط با مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد و اقتصاد اسلامی در این کتاب به تفکیک مطرح شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.