مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 206
قیمت (ریال) : 220000 ریال

چکیده کتاب

كتاب حاضر با هدف دانش­افزایی و توانمندسازی اولیه دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث و دیگر علاقه‌مندان مباحث قرآنی تدوین شده است.
دو درس اول كتاب به فلسفه آموزش و ترویج قرآن و نظام و فرآیندهای توسعه فرهنگ قرآنی پرداخته است. ‌نظام آموزش قرآن در کشور و عناصر و مؤلفه‌های برنامه درسی قرآن در آموزش­وپرورش در دو درس بعد بیان شده است. درس­های پنجم و ششم با بیشترین حجم، دانش و مهارت‌های آموزش خواندن (از رو یا از بر) و آموزش مفاهیم و معارف قرآن را به صورت عملی به دانشجویان انتقال می­دهد.
اهداف، عرصه‌ها، ابزارها، محیط‌ها و محصولات تبلیغی‌ترویجی قرآنی و ویژگی­ها، راهبردها و راهکارهای تولید محصول همراه با تمرین عملی تولید، در چهار درس بعد آمده است. برخی بایدها و نبایدهای آموزش و ترویج قرآن و نمونه آن، در پایان کتاب آمده است تا حساسیت کار را نشان دهد.
این اثر با حمایت مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور تدوین و به عنوان منبع آموزشی درس «مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن کریم» رشته علوم قرآن و حدیث معرفی شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.