درباره سیاست

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 159
قیمت (ریال) : 175000 ریال

چکیده کتاب

کتاب حاضر بخشی از ترجمه‌های پراکنده مرحوم دکتر نورعلی نوری درباره «سیاست» است که آن را در فاصله سال‌های 1360 تا 1370، از منابع اصیل انگلیسی و فرانسوی به فارسی برگردان کرده است. هدف اصلی و اولیه از این‌کار، صرفاً آشنایی اعضای محترم گروه حقوق و علوم‌سیاسی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، با مفاهیم و ادبیات علوم‌سیاسی غربی بود، تا در پرتو این آشنایی بهتر بتوانند به‌پژوهش و نگارش علوم‌سیاسی از دیدگاه اسلام موفق شوند. سودمند بودن این ترجمه‌ها برای دیگر علاقه‌مندان مطالعات علوم‌سیاسی و نیز زنده نگه داشتن یاد و آثار علمی مرحوم نوری سبب شد تا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ و نشر آن اقدام کند. بـرای این منظور، ترجمه‌های پراکنده مذکور، در سـه فصل و بدین ترتیب، تنظیم و تقدیم جامعه علمی و حقوقی می‌شود: 1. کلیـات؛ 2. جامعه‌شناسی سیاسی و فلسفه سیاست؛ 3. اندیشه‌ها و مکتب‌های سیاسی.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.