برگزاری نشست علمی «امکان سنجی و ضرورت یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعی»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «امکان سنجی و ضرورت یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعی» را در روز سه ...

برگزاری نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد» را در روز یک شنبه اوّل اسفند ...

تحلیل ماهیت پول و بنيان هاي اعمال سياست پولي در اقتصاد ايران

اعمال سیاست‌های پولی در ایران اسلامی با چندین چالش عمده مواجه است؛ از جمله این چالش‌ها مبهم بودن نهاد تعیین ...