تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجان

تاریخِ تشیع در آذربایجان به دو دوره متمايز قابل تقسيم است: دوره اول از ورود مفاهيم شيعي به آذربایجان در ...

خاندانهاي شيعه: خاندان ابورافع

پـژوهش در باره خـاندان‌های علمی شیعه که سهم بسـیاری در حفـظ و گسترش تشـیع داشـته‌اند، می‌تواند چشم‌انداز نوینی را در ...

دولت ادریسیان

دولت قدرتمند ادریسیان شاخه‌ای از علویان بود که در غرب عالم اسلام و درسال 172ق تأسيس شد و تا سال ...

حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم

فرهنگ در پيدايش، جهت‌دهي و گسترش اندوخته‌هاي مادي و معنوي بشر تأثير قابل توجهی دارد. در اين کتاب تبيين حیات ...

تاریخ تشیع

تشيع، به‌ويژه شيعه اماميِ اثني‌عشري، به پشتوانه زير بناهاي استوار اعتقادي و فرهنگي برگرفته از قرآن و عترت، با اينكه ...