در آستانه سال تحصیلی جدید کتاب حقوق مالیه عمومی روانه بازار نشر شد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب «حقوق مالیه عمومی» را که حاصل تلاش علمی محققان گروه حقوق است، روانه منتشر کرد ...

کتاب حقوق اساسی 1 روانه بازار نشر می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب «حقوق اساسی1» را منتشر می کند

حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زودی کتاب «حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران» را منتشر می کند

برگزاری کرسی علمی ترویجی «تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای انقلاب فرهنگی و ...

برگزاری اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ...

احكام حريم خصوصي

در فرهنگ غرب كه اصولي مانند اصالت فرد و خودمختاري بشر ـ با تفسير خاصّي از آن ـ مقبول افتاده ...

مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

در این کتاب مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر با روش اجتهادی بررسی شده است؛ هرچند نیم ...

حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)

توافق دو اراده كه از ايجاب و قبول طرفين حاصل مي‌شود، سبب ايجاد عقد است. از اين‌رو، مفهوم ايجاب و ...

مقدمه علم حقوق

لازم است دانشجويان تازه ‌واردِ رشتة‌ حقوق، در آغاز تحصيل به صورت كلي و اجمالي با «علم حقوق» آشنا شوند ...

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

جامعه‌شناسی حقوق تخصّصی علمی و دانشگاهی در قلمرو رشته جامعه‌شناسی است که می‌کوشد به لحاظ نظری، رابطۀ میان حقوق و ...