زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

این کتاب پیش درآمدی برای تدوین یک برنامه زوج‌درمانی بر اساس دیدگاه اسلام است. فصل اول به تشریح مباني و ...

نگاهي به ريشه‌هاي «نظريه صفات شخصيت» در اخلاق

مطالعه «روان‌شناسي صفات» و «اخلاق» به روشني تشابهي را بين مباني آنها درباره شخصيت به ذهن متبادر مي‌سازد. ذهنيت اقتباس ...