درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

کتاب حاضر که به موضوع «سبک زندگی فردی» پرداخته است، از یک سو، ناظر به فضای دانشگاهی و موضوعات جاری ...

جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

متـون جامعه‌شـناسی جنسیت از کاسـتی‌هايي همچون ابتـنای تبیین‌ها و تفسیرها بر نظریه‌های یک‌جانبه‌نگر و قوم‌مدارانة غربی، آمیختگی تحلیل‌ها با مواضع ...

درسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی

تعیین اهداف برای یک سیاست عمومی و در نتیجه ابزار رسیدن به آن و همچنین ارزیابی این سیاست‌ها مستلزم ارزش‌های ...

جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی

كتاب حاضر بر پاية مطالعه‌اي ميان‌رشته‌اي با تلفيق رويكردهاي ديني و جامعه‌شناختي تدوين شده و دو هدف اساسي را دنبال ...