آفرينش در حكمت مشاء

اين نوشتار ترجمه، تبیین و تحلیلی است از نمط پنجم شرح اشارات خواجه نصيرالدين طوسي ـ همراه با نکاتی انتقادی ...

تفاوت‌های علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن

پژوهش حاضر به تطبیق و مقایسه علم‌النفس اشراقی و مشایی و نتایج تربیتی آن پرداخته است. این تحقیق از نوع ...