گامى به سوى علم دینى (۱)گروه‌ها : جامعه شناسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

پایه‌ریزی علوم‌تجربی، به‌ویژه علوم‌اجتماعی، با تکیه بر متون دینی و به دیگر بیان، به کارگیری آموزه‌های دینی در مراحل فرایند علم‌ورزی، از شناسایی پیش‌فرض‌ها، ابداع نظریه‌ها و استخراج فرضیه‌ها گرفته تا انجام پژوهش‌های تجربی و تأثیرگذاری بر فرایند‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، اندیشه‌ای است که به رغم اهمیت و نقش سرنوشت‌ساز آن، به‌ویژه در فضای کنونی جامعه اسلامی، هنوز چنانکه باید و شاید با اقبال دانشمندان و پژوهشگران روبه‌رو نشده است؛ زیرا مخالفت شدید مخالفان این اندیشه از یک سو و عدم توجه جدی به بررسی ابعاد گوناگون آن از دیگر سو، نوعی بدگمانی به امکان تحقق این هدف را در فضای علمی ایجاد کرده است. این کتاب با رهیافتی فلسفی می‌کوشد از دریچه مباحث کلیدی فلسفه علوم طبیعی و انسانی و با توجه به برخی مبانی قابل دفاع در حوزه فلسفه دین، به امکان سنجی تحقّق علم دینی و استلزامات فلسفی آن بپردازد. هدف این اثر کم کردن فاصله بین دیدگاه‌های رقیب و ایجاد بستر فکری مناسب برای گسترش تحقیقات در این زمینه است.

  • تعداد جلد: ۲
  • نوبت چاپ: چهارم : 1395

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:

نظر شما :