مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)گروه‌ها : علوم سیاسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۶٬۰۰۰ ریال

سیاست از شاخص‌ترین بعدهای یک نظام کامل اجتماعی است که به‌گونه‌ای‌محسوس در برطرف ساختن تعارض‌های افراد نقشی بی‌بدیل داشته است. این نقش در تمامی‌ جوامع، در طول تاریخ و بستر جغرافیایی جهان، ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. این پدیده در همه جوامع یکسان نیست؛ بلکه مردم هر جامعه متناسب با ژرفای اندیشه و بلندای اهدافشان نگرشی ویژه به سیاست دارند که در بسیاری از موارد با نگرش مردم جوامع دیگر نسبت به آن، تفاوتی آشکار دارد. دلایل‌گوناگونی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد این نگرش‌های سیاسی متفاوت، به‌طور آشکار یا نهان مؤثر باشند. مبانی هستی‌شناختی از دلالت‌های مهمی است که می‌تواند در سیاست و دیگر ابعاد زندگی اجتماعی ما به‌صورت مشترک و به‌طور غیرمستقیم اثرگذار باشد. در این کتـاب اهتمام نگارنده به ‌شناخت ‌تعدادی از ریشه‌های فکـری ‌و اصـول جهان‌شناختی مورد اعتقاد مردم مسلمان‌ است که به‌گونه‌ای طبیعی، زندگی سیاسی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار داده و نمود خاصی به آن می‌دهد؛ تا به اهداف بلندی که در یک جامعه اسلامی از آن انتظار می‌رود، دست یابند.

 

  • تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق / علی پایا
  • دو سطح بدیل اندیشی برای تکنولوژی / مصطفی تقوی
  • تکنولوژی و فرهنگ بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقری و پایا / سید محمدتقی موحد ابطحی/ محسن دنیوی
  • خلط مفاهیم علم و فناوری در سنت پدیدارشناسی هرمنوتیک از هایدگر تا آیدی/ رضا علیزاده ممقانی
  • رابطه اعتباریات و فنّاوری های نرم/ ابوالفضل گائینی / امیر حسین زاده
  • سنجش دیدگاه دکتر سروش درباره تکنولوژی/ علی چاپرک
  • خلاصه مقالات به عربی / خلیل عصامی
  • خلاصه مقالات به انگلیسی / مهدی غلامی

 

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :