مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)گروه‌ها : علوم سیاسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۷٬۰۰۰ ریال

به‌یقین هسته مرکزی در جامعه آزاد سیاسی، منابع انسانی‌اند که افکار، عقاید، گرایش‌ها، تمایلات، نیازها، استعدادها، ساختار و فطرتشان به‌طور مبنایی و ریشه‌ای در چگونگی شکل‌گیری جامعه و تأسیس حکومت مناسب، فعالانه نقش آفرینی می‌کنند و تمامی این امور در ساختار حکومت دینی نقش اساسی دارد؛ بنابراین، گرچه اومانیسم و انسان‌گرایی به مفهوم هوس‌آلود و لجام‌گسیخته و غربی آن مردود است؛ با وجود این حقایق، ابعاد و ارزش‌های انسانی که خدا و رسول(ص) بر آن تأکید کرده‌اند، به طور طبیعی، در همه ابعاد زندگی اجتماعی به‌ویژه سیاست نقش خود را ایفا می‌کنند و لازم است که مورد توجه مجریان و کارگزاران جامعه الهی قرار بگیرد. کتاب پیش‌رو، با هدف رهیافتی به ‌این موضوعات در آیات‌و روایات به‌جستجوی اصول یاد شده و ارزش‌های انسانی پرداخته است که می‌بایست در شکل‌گیری نظام و اندیشه‌های‌سیاسی در جامعه دینی تأثیرگذار باشند. مخاطب در این اثر می‌تواند بارزترین مباحث مورد توجه و تأکید در این خصوص را مطالعه کند.

 

  • مبانی فلسفی مردم‌شناسی علم / غلامحسین مقدم حیدری
  • تبیین و تحلیل مبانی انسان‌شناختی آگوست کنت در پارادایم اثباتی / سید حمیدرضا حسنی/ هادی موسوی
  • اشیای فکری، اشیای فیزیکی: پیتر وینچ و توماس کوهن / رحمان شریف‌زاده
  • فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقالات (نا)علمی-پژوهشی در علوم انسانی/ سید حسن اسلامی اردکانی
  • تاثیر مبانی فلسفی و جهان‌بینی ابن سینا بر طب سینوی / احمد شه‌گلی
  • روش‌شناسی غزالی در روان‌شناسی دین / محمدامین خوانساری / مسعود آذربایجانی
  • واکاوی مفهوم حق، به مثابه موضوع دانش فلسفه حق / محمد حسین طالبی
  • خلاصه مقالات به عربی / خلیل عسامی
  • خلاصه مقالات به انگلیسی / نجمه موسوی

 

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :