رهبری خدمتگزار (جلد دوم)گروه‌ها : مدیریت
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۷٬۰۰۰ ریال

هدف از این تحقیق، بررسی چرایی، چیستی و چگونگی رهبری خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی (ره) و ارائه یک الگوی جامع در این زمینه می باشد. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی ـ اکتشافی است، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای گردآوری و شناسایی مضامین مرتبط با رهبری خدمتگزار، نخست مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته، سپس با بررسی و مطالعه کامل دوره ۲۲ جلدی صحیفه امام، مضامین استخراج شده است. الگوی استخراج شده از صحیفه امام (ره) دارای ۱۵ مضمون فراگیر (پاردایم فکری و مبانی فلسفی رهبر، نگرش های رهبر، انگیزه و نیت رهبر، اصول حکیمانه رهبر، رفتار خادمانه رهبر، نتایج و بازخورد رفتار خادمانه رهبر و روابط میان آنها)، ۳۵ مضمون سازمان دهنده و ۱۱۰ مضمون اصلی و ۲۲ مضمون فرعی می باشد. این الگو با برخی از الگوهای مطرح در زمینه رهبری خدمتگزار مقایسه شده و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

 

 • مقالات
 • معقولیت و نسبى گرایى / سعید زیباکلام
 • آلوین پلنتینجا و معرفت شناسى اصلاح شده / سیدحسین عظیمى دخت شورکى
 • فلسفه زبان ویتگنشتاین، متقدم و متأخر / رضا بخشایش
 • بررسى تاریخى جدال فضیلت و آزادى در اندیشه سیاسى غرب / مهدى براتعلى پور
 • جامعه شناسى تاریخى دوران بعثت / مجید کافى
 • مرورى بر کتاب مغازىِ موسى بن عُقْبَه/ حسین مرادى نسب
 • معضل تعریف توسعه / محمدرضا طالبان
 • نگاهى بر اقتصاد سیاسى نفت / مسعود درخشان 
 • ارزیابى روند توجهات زیست محیطى در طول دو برنامه پنج ساله کشور/ حسن دادگر
 • ترجمه
 • سیماى فلسفه جدید در آثار شهید صدر / محمد عبداللاوى / قاسم اخوان
 • کجروى / پُل، راک / اسماعیل اسفندیارى
 • نقد
 • نقدى بر الگوى جامعه شناسى سیاسى ایران / داود مهدوى زادگان
 • یک کتاب در یک مقاله
 • تائوى اسلام / ساچیکو مراتا / محمد لگنهاوزن / نرجس جواندل
 • در آیینه معنویت
 • امام على(ع) و مبارزه با فساد اطرافیان حاکم
 • با مخاطبان
 • گزارش
 • تازه هاى پژوهشکده
 • خلاصه مقالات به عربى و انگلیسى

 

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۱۰۷٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:

نظر شما :