تعارض در قانون مدنیپدیدآورنده: سید مهدی دادمرزی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر در دو بخش سامان یافته است. در بخش اول با عنوان «موضوع شناسیِ تعارض در قانون مدنی» تلاش گردیده تا عناصر مقدماتی دخیل در موضوع کتاب از جهت مبادی تصوری و تصدیقی آن به قدر کفایت تبیین شود. سه فصل نخست این بخش به هدف معرفی ابعادی از قانون مدنی نگارش یافته است که ما را به تصور روشنی از موضوع محوری در عنوان کتاب یعنی «قانون مدنی» رهنمون می شود. فصول چهارم و پنجم از بخش اول نیز به معرفی ابعادی از جزء دیگر موضوع کتاب یعنی «تعارض» اختصاص دارد که موجب تکمیل مباحث مقدماتی خواهد شد. بخش دوم که در واقع رسالت اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد به «بررسى موردى مواد متعارض» اختصاص دارد. این بخش بر اساس تقدم و تاخر شماره مواد مورد بحث و در هفت فصل جدا گانه، تنظیم شده است؛ به طوری که هر فصل، دربردارنده معرفی یک تعارض درونی میان مواد قانون مدنی با یکدیگر و حتی المقدور ارائه راه حل رفع آن تعارض است.

  • نوبت چاپ: دوم

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۱ )

نظر شما :