تاریخ تفسیر قران جلد دوم

the history of the interpretation of the quranگروه‌ها : قرآن پژوهی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
شابک : 9786002983015
تعداد صفحات : ۵۱۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۴۵٬۰۰۰ ریال

در تاریخ تفسیر قرآن با کتاب‌های تفسیری،  مشخصات و ویژگی‌های آنها، تاثیر و تاثّر آنها از یکدیگر، و مذهب، میزان وثاقت، رتبة علمی و مکتب فکری مؤلفان آنها،  چگونگی تفسیر و تغییرات و تطورات آن در دوران¬های مختلف آشنا وآگاه می شویم و روشن است ک این آگاهی و آشنایی می تواند در استفادة مناسب از کتاب های تفسیری و آرای مفسران بسیار مفید و مؤثر باشد. مجموعه تاریخ تفسیر برای تحقق این اهداف تالیف شده و این کتاب (جلد دوم آن مجموعه ) تاریخ تفسیر از آغاز غیبت کبرا تا پایان قرن ششم را در بردارد، و در آن بیش از 100 کتاب تفسیری یا مرتبط با تفسیر که در آن مقطع تاریخی تالیف شده و اکنون چاپ شده یا نسخه خطی آنها موجود است معرفی شده اند که آشنایی با ویژگی¬های آنها می تواند نقش بسیار مؤثری در استفاده بهینه ازآثار تفسیری آن عصر داشته باشد.  همچنین معرفی اجمالی حدود 270 اثر تفسیری یا مرتبط با تفسیرِ مفقود، و اشاره اجمالی به ویژگی¬ها وتطورات تفسیر در آن قرون از مباحث دیگر این کتاب است که ما را  با گسترة‌ میراث تفسیری اسلام، رواج تفسیر قرآن در آن عصر و میزان علاقه و اهتمام عالمان مسلمان آن زمان  به تفسیر آشنا می¬کند.

مبلغ ۶۴۵٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:
( ۴ )