کنفرانس بین المللی “خانواده و تربیت معنوی”

تاریخ : ۲۸ مهر ۱۴۰۱
محل برگزاری : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کنفرانس بین المللی “خانواده و تربیت معنوی”

سایت اختصاصی کنفرانس

https://ifstngo.ir/conference-fa