آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غربسید رضا حسینیاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیچهارمین1396شایسته تقدیر
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تقدیر
اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جان بزرگی زیر نظر سید محمد غرویروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
خاندان های شیعه: خاندان ابو رافعمنصور داداش نژادتاریخ اسلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
روان شناسی دین و معنویتمسعود آذربایجانی و امیر قربانیروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
روان شناسی اخلاقمسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصلروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
زوج درمانی با روی آورد اسلامیمحمد رضا سالاری فرروان شناسیکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
برهان صدیقین علامه طباطباییعسکری سلیمانی امیریفلسفه و کلامکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومیقیاسی، ساریخانی و خسروشاهیحقوقکتاب سال حوزهنوزدهمین1396شایسته تحسین
تطورشناسی سیره ‌نگاری با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسین حسینیان مقدمتاریخ اسلامکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانسی ‌و پنجمین1396شایسته تقدیر
سرشت اخلاقی معرفتغلامحسین جوادپورفلسفه و کلامجشنواره علامه حلی استان قمنهمین1396دوم
پایان نامه طراحی الگوی اسلامی ایرانی خط مشی گذاری فرهنگیمحمد حسین باقری فردمدیریتکنفرانس الگوی پیشرفتهفتمین1397برگزیده
معیار پذیری تفسیر قرآن، رهیافت‌ها و چالش‌هاعلی فتحیقرآن پژوهیکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)چهارمین1397شایسته تقدیر
روان شناسی تحول دینداریمحمود نوذریعلوم تربیتیکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تقدیر
پول و بانکداری با رویکرد اسلامیسید هادی عربی و حسین میسمیاقتصادکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تقدیر
نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادیحسین بستانجامعه‌شناسیکتاب سال حوزهبیستمین1397شایسته تحسین
سرشت اخلاقی معرفتغلامحسین جوادپورفلسفه و کلامکتاب سال دانشجوئیبیست و پنجمین1397شایسته تقدیر
کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریمجعفر ترک زاده، معصومه محترم، ابوالفضل گائینیمدیریتجایزه ویژه علامه جعفری دانشگاه شیراز1398برتر
درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاممرحوم محمد حسین اسکندریعلوم سیاسیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تقدیر
جرایم سازمان‌یافته در آینه سیاست کیفری اسلام، ایران و اسناد بین المللیشمس ناتریحقوقکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تقدیر
حقوق بشر اسلامیمحمد حسین جوان آراستهحقوقکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
هرمنوتیک معنا و زبانمحمد حسین مختاریقرآن پژوهیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
بررسی مقایسه‌ای دوئالیسم سینوی - دکارتی با علم النفس صدرایی از منظر اشکالات فیلسوفان تحلیلی فیزیکالیستمهدی همازاده ابیانهفلسفه علوم انسانیکتاب سال حوزهبیست و یکمین1398شایسته تحسین
نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهرهحسن آقانظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1382سپاس گزاری-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(جلد 3 )بهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و یکمین1382اول-
قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصیاحمد حاجی ده آبادیحقوقپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384برگزیده-
مطالعه انتقادی آرای هیوم در فلسفه دینمحمد فتحعلی خانیفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384شایسته تقدیر-
معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه آلوین و پلانتینگاحسین عظیمی دختفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384شایسته تقدیر-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت (جلد 5)محمد بهشتیعلوم تربیتیکتاب فصلهفتمین1387برگزیده-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد 5 )فیض کاشانیمحمد بهشتیعلوم تربیتیکتاب سال جمهوری اسلامی ایرانبیست و هفتمین1388برگزیده-
تاریخ تفسیر قرآنعلی اکبر باباییقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمهفدهمین1388دوم-
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمنوزدهمین1390نخست-
زبان قرآن و مسائل آنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیستمین1391دوم-
سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آنمحمد کاویانیروان‌شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیسید حمید رضا حسنیفصلنامهجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآنمحمد سلطانی رنانیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشوردوازدهمین1392شایسته تقدیر-
معیارپذیری تفسیر قرآن کریم(پایان نامه)علی فتحیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشورسیزدهمین1393اول-
روان شناسی در قرآنمحمد کاویانی، علی احمد پناهیروان شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و سومین/دومین1394اول-
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسیده رقیه میرابوالقاسمیتاریخ اسلامکتاب سال دانشجوییبیست و چهارمین1395اثر شایسته تقدیر-
پایان نامه شناسیایی و تبیین مدل های رفتاری انسانی از منظر قرآنعلی عبدالله نیسیانیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و ششمین1397اول-
اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جانبزرگی، سیدمحمد غرویروانشناسیجشنواره بین المللی فارابی121399شایسته تقدیر-
نمایش ۱۵۱ تا ۱۹۱ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰