کتاب‌ها - پدیدآورنده

روان شناسی در قرآن؛ مفاهیم و آموزه ها

روان شناسی در قرآن؛ مفاهیم و آموزه ها

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن

سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن

قیمت : ۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی

روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷