دکتر مسعود جان‌بزرگی

دکتر مسعود جان‌بزرگی

پست الکترونیکی:

استاد گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

کتاب‌ها - ترجمه

شخصیت در بزرگسالی

شخصیت در بزرگسالی

پدیدآورنده: مک کرا

قیمت : ۲۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷