محمدصادق شجاعی

محمدصادق شجاعی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

شخصیت از دیدگاه صفات

شخصیت از دیدگاه صفات

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روان شناسی در نهج البلاغه (مفاهیم و آموزه ها)

روان شناسی در نهج البلاغه (مفاهیم و آموزه ها)

قیمت : ۴۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

انگیزش و هیجان (نظریه های روان شناختی و دینی)

انگیزش و هیجان (نظریه های روان شناختی و دینی)

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷