محمدصادق شجاعی

محمدصادق شجاعی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

پرسشنامه شخصیتی شاکله

پرسشنامه شخصیتی شاکله

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

شخصیت از دیدگاه صفات

شخصیت از دیدگاه صفات

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

بهداشت روانی

بهداشت روانی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۴۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روان شناسی در نهج البلاغه (مفاهیم و آموزه ها)

روان شناسی در نهج البلاغه (مفاهیم و آموزه ها)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

انگیزش و هیجان (نظریه های روان شناختی و دینی)

انگیزش و هیجان (نظریه های روان شناختی و دینی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷