علی قاسمی

علی قاسمی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلام

بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلام

پدیدآورنده: علی قاسمی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶