حسین عزیزی

حسین عزیزی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری

نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری

پدیدآورنده: حسین عزیزی

قیمت : ۷۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱