محورها، موضوعات و اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۹۲
محورها، موضوعات و اولویت های پژوهشی

گروه علوم تربیتی

1) فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
   1. فلسفه ساحت‌های تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی، اهداف، چیستی، چرایی)

  • فلسفه تربیت دینی
  • فلسفه تربیت اعتقادی
  • فلسفه تربیت عبادی
  • فلسفه تربیت اخلاقی
  • فلسفه تربیت سیاسی و اجتماعی
  • فلسفه تربیت زیبایی‌شناختی
  • فلسفه تربیت حرفه‌ای

   2. مطالعات مقایسه‌ای، انتقادی، پاسخ به انتقادات

  • بررسی عمیق و انتقادی مفاهیم بنیادین و فلسفی تعلیم و تربیت مدرن همانند تربیت دموکراتیک، خودآیینی، خودشکوفایی، خلاقیت، رشد، کودکی و ... از منظر اسلامی
  • بررسی انتقادی و مقایسه‌ای مکاتب، رویکردها و دیدگاه‌های متأخر در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت (همانند نوعمل‌گرایی، نولیبرالیسم، پدیدارشناسی، ساختارگرایی و پساساختارگرایی، تبارشناسی، دیدگاه‌های جدید نظریه‌ی انتقادی و نومارکسیسم، ...)؛
  • گونه‌شناسی مدارس و نهادهای آموزش در کشورهای جهان / کشورهای اسلامی؛
  • ایدئولوژی، تربیت ایدئولوژیک و تربیت اسلامی؛

2) مبانی و مسائل تربیتی و آموزشی حوزه‌های علمیه

  • بررسی مبانی نظری پیدایش، تحولات، فعالیت‌ها، فرآیندها و کارکردهای مدارس و حوزه‌های علمیه در جهان اسلام؛
  • چالشها، اصول و راهکارهای پرورش طلاب؛
  • تحلیل انتقادی دستاوردها و پیامدهای تغییرات و تحولات جدید آموزشی در حوزه‌های علمیه (همانند مدارج علمی، رشته‌ها و مراکز تخصصی)؛

 

3) تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی
   1. تاریخ تعلیم و تربیت در شیعة امامیه؛

  • بررسی موردی مراکز و پدیده‌های تربیتی-آموزشی ویژه یا نهضت‌ها و جریان‌های تربیتی متمایز در تمدن اسلامی با تمرکز بر برجسته کردن مبانی، ابعاد و کارکردهای تربیتی آنان در عرصه اجتماعی، همانند:
    • جریان فتوت و جوانمردی (خصوصا فتوت اصنافی)
    • اخوان الصفا و دیدگاه آنان درباره رویکرد الهی-دینی به آموزش علوم و فنون و مهارت‌ها
    • مراکز ویژه آموزشی و تربیتی (همانند رَبع رشیدی) و نظام تربیتی و آموزشی آنها

   2. تاریخ معاصر: چگونگی مواجهه‌ی مسلمانان با آموزش و پرورش مدرن در یکصد و پنجاه سال گذشته

  • در بعد اندیشه، شامل رویکردها و دیدگاه‌های مختلف علما و روشنفکران مسلمان ایرانی و غیر ایرانی در پذیرش، رد یا مواجهه‌ی تفصیلی و گزینش‌گرانه با مفاهیم، نهادها و ابزارهای آموزش و پرورش مدرن؛
  • در بعد عمل، شامل اقدامات انجام شده از سوی اندیشمندان، مراکز و حکومت‌های اسلامی در زمینه‌هایی مثل تأسیس مراکز، وضع قوانین و مقررات، برگزاری جلسات و همایش‌ها و ... و ارزیابی تحلیلی و انتقادی آنها؛
  • تاریخ تحلیلی اسلامی‌سازی آموزش و پرورش در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب، عوامل و موانع آن و تجارب و درسهای آن؛

 

سایر گروه ها به زودی...

 

 


علاقه مندان می توانند طرحنامه های خود را بعد از ثبت نام در سایت پژوهشگاه از طریق فرم پیشنهاد طرح پژوهشی به مدیریت پژوهش و همکاری های علمی ارسال کنند یا با شماره 02532111236 با این مدیریت تماس حاصل فرمایند.

 

 

.

کلید واژه ها: اولویت پژوهشی فراخوان طرح پژوهشی علوم تربیتی محورها، موضوعات و اولویت های پژوهشی گروه های علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱