مدیریت پژوهش و همکاری های علمی بین المللی

تعداد بازدید:۳۶۲۹
مدیریت پژوهش و همکاری های علمی بین المللی

شرح وظایف:

-    دبیری شورای پژوهشی پژوهشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
-    انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی،  اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی.
-    بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش‌بینی شده.
-    تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده  و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.
-    تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحدهای مربوط.
-    انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام درخصوص اجرای آنها.
-    انجام امور مربوط به پروژه‌ها.
-    همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی گروه‌های پژوهشی و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی.
-    انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه.
-    ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه و تهیه گزارش سالانه.
-    تهیه و تنظیم برنامه‌های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.
-    بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت ارائه مقالات علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در کنفرانس‌های علمی بین المللی و منطقه ای خارجی.
-    برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیأت علمی در انتشار ، تألیفات و کتب ترجمه شده.
-    برنامه ریزی و نظارت بر آماده سازی و تدوین پژوهشگاه.
-    نظارت بر کلیه امور تایپ و حروف چینی و صفحه آرایی، نمونه خوانی و ویراستاری آثار پژوهشی قبل از چاپ
-    نظارت بر کلیه امور مربوط به چاپ کتب و نشریات و نیز تجدید چاپ
-    انجام امور مربوط به بورسیه‌ها، فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت به امور تحصیلی اعضای هیأت علمی باهماهنگی واحد همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
-    برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات ، ترجمه و تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاهها.
-    برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی.
-    ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبانهای فارسی و خارجی مورد نیاز پژوهشگاه و مؤسسات تحقیقاتی تابعه.
-    نظارت بر برنامه های مربوط به همکاری های بین المللی ، منطقه ای و دو یا چند جانبه سازمان
-    تنظیم برنامه های سمینارها ، کنگره ها ، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری سایر واحدها و گروه‌های آموزشی و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.
-    نظارت بر امور مربوط به تشریفات هیأت های خارجی
-    نظارت بر محتوای غیر فارسی پایگاه اطلاع رسانی سازمان
-    توزیع و تخصیص بورس هایی که به اعضای هیأت علمی و دانش‌آموختگان ممتاز تعلق می¬گیرد.
-    انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
-    فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری گروههای آموزشی.
-    تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن‌ها و هیأت‌های علمی پژوهشگاه با مجامع علمی بین‌المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذیربط دانشگاه و دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
-    تهیه تفاهم نامه های همکاری‌های علمی با دانشگاههای خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.
-    رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در پژوهشگاه.
-    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

کلید واژه ها: مدیریت امور پژوهشی پژوهش

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۰