فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهآقای دکتر علیرضا عصاره؛ رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشماده 1). زمینه های همکاری: 1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2. همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها و کرسی های علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز و تقویت بسترهای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی؛ 3. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، نشست ها و کرسی های علمی مشترک و ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط؛ 4. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5. مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6. همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8. معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 9. بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 10. همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
71دانشگاه علامه طباطبائی و بنیاد فرهنگی باقرالعلوم (ع) و دفتر همکاری حوزه و دانشگاهتفاهم نامه سه جانبه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشیمحمد تقی مصباح؛ رئیس بنیاد فرهنگی باقر العلوم (ع) دکتر محسن خلیجی؛ رئیس دانشگاه علامه طباطبایی دکتر محمود محمد عراقی؛ رئیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاهموضوع تفاهم نامه عبارتست از همکاری مستمر و بلند مدت فی مابین دانشگاه و بنیاد باقر العلوم (ع) و دفتر همکاری در زمینه های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و مبادله کتب و نشریات و نیز برگزاری سمینارها و کنفرانس های مشترک که از طریق آن، فضای علمی، فرهنگی و تحقیقاتی دانشگاه با مبانی و بنیان های علمی، فکری و تحقیقاتی حوزه پیوند خورده و موجبات ارتقاء کیفیت و کمیت فرآیند تحقیقات دو جانبه فراهم آید. موارد توافق: ماده 1). طرفین موافقت دارند تا در زمینه میادله استاد در رشته های مورد نیاز اقدام کرده و در رفع نیازهای آموزشی طرف دیگر حداکثر کوشش خود را بعمل آورند. ماده 2). طرفین ضمن ارج نهادن بر تحقیقات علمی حوزوی و ایجاد فضای نوینی که موجبات تحقق پژوهش های دینی و علمی را با نگرش بنیادی مد نظر قرار دهد، تلاش خواهند کرد تا مشترکاً تحقیقاتی را انجام دهند و برای گسترش دانش مذهبی و علمی، به جامعه عرضه نمایند. ماده 3). طرفین علاقه و موافقت خود را مبنی بر برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و کنگره هایی که متناسب با اهداف این تفاهم نامه باشد اعلام می دارند تا بطور مشترک و از طریق همکاری های دو جانبه در سطوح داخلی و بین المللی برگزار شود. ماده 4). طرفین موافقت می نمایند که در زمینه تألیف کتب مربوط به رشته های تخصصی و تدوین و تهیه مقالات علمی جهت درج در مجلات تخصصی دانشگاه و حوزه همکاری نمایند. ماده 5). دانشگاه و حوزه موافقت می نمایند که در مورد تهیه پایان نامه ها همکاری های لازم را در زمینه موضوع رساله ها و اساتید راهنما و مشاور بنمایند. ماده 6). طرفین ضمن ارائه پیشنهادهای خود در زمینه اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، تعهد خود را مبنی بر ارسال رایگان کتب و نشریات اختصاصی به کتابخانه طرف دیگر اعلام می دارند.
77دانشگاه مفیدقرارداد همکاریدانشگاه مفید و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه تبادل اطلاعات موارد زیر را متعهد می شوند: 1. تکثیر نوارهای کاست و ویدئویی درسی و کمک درسی مورد نیاز یکی از دو مرکز؛ 2. تکثیر جزوات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز موجود در کتابخانه دو مرکز؛ 3. تکثیر کتب مورد نیاز موجود در کتابخانه دو مرکز؛ 4. تبادل کتب تکراری یکی از دو مرکز مورد نیاز آن نبوده و مرکز دیگر به آن نیاز دارد؛ 5. امکان استفاده از کتابخانه های دو مرکز برای محققان. - تبصره 1: هزینه تکثیر به عهده مرکز دریافت کننده است. - تبصره 2: تکثیر طبق صلاحدید مرکز تحویل دهنده بوسیله آن مرکز دریافت کننده صورت می گیرد. - تبصره 3: در تبادل جزوات، کتاب ها و نوارها تعادل نسبی امور مورد تبادل رعایت شود. تبصره 4: مدت قرارداد شش ماه است. قرارداد فوق در مورخ 1377/08/19 به امضای طرفین رسید.
79المعهد العالمی للفکر الاسلامیتفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشیدکتر صادق عبادیبه منظور همکاری در زمینه فعالیت های علمی – پژوهشی تفاهم نامه ای به شرح زیر میان پژوهشکده حوزه و دانشگاه و المعهد العالمی للفکر الاسلامی امضاء می شود. 1. انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک؛ 2. ترجمه آثار منتخب پژوهشکده و المعهد العالمی با همکاری یکدیگر؛ 3. تبادل اطلاعات علمی؛ در ضمن مقرر شد برای برگزاری همایش مشترک علمی به منظور شروع فعالیت های مشترک، ستادی از نماینده گان دو طرف تشکیل شود و در مورد جزئیات امور و میزان و تقسیم هزینه ها و موارد دیگر تصمیم گیری نمایند. *معاون پژوهشی به عنوان نماینده پژوهشکده و جنا بآقای دکتر صادق عبادی به عنوان نماینده المعهد العالمی تفاهم نامه مذکور را پیگیری می نمایند.
79سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)تفاهم نامه تحقیق و انتشار مشترک کتابدکتر احمد احمدی؛ رئیس سازمان مطالعه و تدوین (سمت)1. تحقیق، تألیف و ترجمه کتاب های مبنایی علوم انسانی؛ 2. تحقیق، تألیف و تدوین کتاب های درسی رشته های مختلف علوم انسانی بر اساس سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی درسی؛ 3. طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه علوم انسانی و انتشار آن ها؛ 4. ترجمه کتاب های مناسب علوم انسانی به زبان های خارجی (از جمله عربی و انگلیسی)؛ 5. چاپ و انتشار و توزیع آثار مشترک توسط هر دو مرکز با توجه به امکانات آن ها. معاونت های پژوهشی«سمت» و اجرایی پژوهشکده حوزه و دانشگاه مجری تفاهمات به عمل آمده هستند. توافق نامه 1. «سمت» اولویت های پژوهشی خود را در رشته های مشترک به پژوهشکده اعلام می کند و پژوهشکده نیز متقابلاً طرح های مصوب و عناوین کتب در حال تدوین را به «سمت» اعلام می کند تا در زمینه برای انعقاد قراردادهای مشترک فراهم شود. 2. پس از اتمام تدوین هر کتاب و قبل از ویرایش، یک نسخه از کتاب که «سمت» متقاضی چاپ آن است به «سمت» ارسال می شود تا حداکثر در مدت یک ماه ونیم، «سمت» نسبت به ارزیابی کتاب برای چاپ، تصمیم گیری و نتیجه را به پژوهشکده اعلام نماید. تبصره: این بند تنها ناظر به کتاب هایی است که بعد از آماده شدن، جهت چاپ به « سمت» ارسال می شود و قراردادهای مربوط به انتشار کتبی که قبلاً طرح آن ها در «سمت» به تصویب رسیده و انجام شده است، مشمول این بند نمی شود. 3. کتاب هایی که نسبت به چاپ آن توافق صورت گرفته است، پس از ویرایش، نمونه خوانی و آماده سازی (صفحه آرایی و ...) با دیسک به «سمت» ارسال می شود و «سمت» پس از حداکثر 3 هفته (در ازای هر 100 صفحه یک هفته) نتیجه ارزیابی و ویرایش خود را از طریق دفتر تهران یا فاکس به اطلاع مسئولان ذیربط پژوهشکده می رساند. 4. پس از تأیید نهایی و ویرایش و نمونه خوانی کتاب بوسیله دو مرکز و تهیه پرینت نهایی کتاب (لی آوت) به همراه سایر ضمائم در صورت اعلام آمادگی، «سمت» در مدت یک ماه اقدام به انتشار آن می نماید و در غیر اینصورت، پژوهشکده نسبت چاپ آن اقدام خواهد کرد. 5. حداقل هر چهار ماه یک بار به نوبت در تهران و قم جلسات مشترک بین معاونان پژوهشی و اجرایی «پژوهشکده» و «سمت» برای پیگیری امور برگزار می شود. 6. به منظور انجام امور مربوط به چاپ مشترک کتاب از هر مرکز، یک نفر به طرف مقابل معرفی خواهد شد. 7. نظارت بر اجرای مفاد توافق نامه بر عهده مسئولین دو مرکز خواهد بود.
80سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)توافق نامه همکاری علمی و پژوهشیدکتر احمد احمدی؛ رئیس سازمان مطالعه و تدوین (سمت)1. «سمت» اولویت های پژوهشی خود را در رشته های مشترک به پژوهشکده اعلام می کند و پژوهشکده نیز متقابلاً طرح های مصوب و عناوین کتب در حال تدوین را به «سمت» اعلام می کند تا در زمینه برای انعقاد قراردادهای مشترک فراهم شود. 2. پس از اتمام تدوین هر کتاب و قبل از ویرایش، یک نسخه از کتاب که «سمت» متقاضی چاپ آن است به «سمت» ارسال می شود تا حداکثر در مدت یک ماه ونیم، «سمت» نسبت به ارزیابی کتاب برای چاپ، تصمیم گیری و نتیجه را به پژوهشکده اعلام نماید. تبصره: این بند تنها ناظر به کتاب هایی است که بعد از آماده شدن، جهت چاپ به « سمت» ارسال می شود و قراردادهای مربوط به انتشار کتبی که قبلاً طرح آن ها در «سمت» به تصویب رسیده و انجام شده است، مشمول این بند نمی شود. 3. کتاب هایی که نسبت به چاپ آن توافق صورت گرفته است، پس از ویرایش، نمونه خوانی و آماده سازی (صفحه آرایی و ...) با دیسک به «سمت» ارسال می شود و «سمت» پس از حداکثر 3 هفته (در ازای هر 100 صفحه یک هفته) نتیجه ارزیابی و ویرایش خود را از طریق دفتر تهران یا فاکس به اطلاع مسئولان ذیربط پژوهشکده می رساند. 4. پس از تأیید نهایی و ویرایش و نمونه خوانی کتاب بوسیله دو مرکز و تهیه پرینت نهایی کتاب (لی آوت) به همراه سایر ضمائم در صورت اعلام آمادگی، «سمت» در مدت یک ماه اقدام به انتشار آن می نماید و در غیر اینصورت، پژوهشکده نسبت چاپ آن اقدام خواهد کرد. 5. حداقل هر چهار ماه یک بار به نوبت در تهران و قم جلسات مشترک بین معاونان پژوهشی و اجرایی «پژوهشکده» و «سمت» برای پیگیری امور برگزار می شود. 6. به منظور انجام امور مربوط به چاپ مشترک کتاب از هر مرکز، یک نفر به طرف مقابل معرفی خواهد شد. 7. نظارت بر اجرای مفاد توافق نامه بر عهده مسئولین دو مرکز خواهد بود.
81پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیتفاهم نامه همکاری های علمی-تحقیقاتیعلی اکبر رشاد؛ رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهماده 1). تعریف: به منظور دستیابی به خود کفایی علمی و ارتقاء سطح همکاری علمی – تحقیقاتی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و پژوهشکده حوزه و دانشگاه که به ترتیب «پژوهشگاه» و «پژوهشکده» نامیده می شوند؛ تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده 2). زمینه های همکاری: 1. اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک 2. سفارش طرح های تحقیقاتی؛ 3. انتشار کتب و مجلات مشترک و همکاری طرفین در خصوص ارائه ی مقالات علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ 4. همکاری کتابخانه ای و تبادل مدارک علمی؛ 5. همکاری در تهیه دانشنامه های تخصصی در زمینه اندیشه دینی و علوم اسلامی؛ 6. ارائه فهرست و عناوین تحقیقاتی و همکاری در زمینه برنامه ریزی پژوهشی؛ 7. برگزاری نشست های علمی مشترک؛ 8. همکاری متقابل در توزیع کتب و مجلات طرفین؛ 9. همکاری در برگزاری دوره های آموزشی؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
81مرکز تحقیقات دارالحدیثتفاهم نامه همکاری های علمی - پژوهشیدکتر مهدی مهریزی؛ ریاست مرکز تحقیقات دارالحدیثماده 1). تعریف: به منظور ارتقای سطح همکاری علمی – پژوهشی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان پژوهشکده حوزه و دانشگاه و دانشکده مرکز تحقیقات دارالحدیث که به ترتیب پژوهشکده و مرکز تحقیقات نامیده می شوند؛ تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده 2). زمینه های همکاری: 1. اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک 2. سفارش طرح های تحقیقاتی؛ 3. انتشار کتب و مجلات مشترک و همکاری طرفین در خصوص ارائه ی مقالات علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ 4. همکاری کتابخانه ای و تبادل مدارک علمی؛ 5. ارائه فهرست و عناوین تحقیقاتی و همکاری در زمینه برنامه ریزی پژوهشی؛ 6. برگزاری نشست های علمی مشترک؛ 7. همکاری متقابل در توزیع کتب و مجلات طرفین؛ 8. همکاری در برگزاری دوره های آموزشی؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
81دانشکده اسلامی لندنتفاهم نامه همکاری علمی - فرهنگیدکتر محمد جعفر علمی؛ رئیس دانشکده اسلامی لندنبه منظور توسعه مرزهای حکمت و معرفت و ارتقاء سطح همکاری فرهنگی میان دانشگاه هاو مراکز عالی پژوهش و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان پژوهشکده حوزه و دانشگاه و دانشکده علوم اسلامی لندن تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای جداگانه ای اجرا خواهد شد. ماده 1). همکاری در زمینه های آموزشی: 1. همکاری در تهیه متون درسی طرفین؛ 2. ایجاد ارتباط علمی بین دانشجویان و اساتید طرفین؛ 3. ارائه و ضبط دروس مورد نیاز طرفین و مبادله آن ها با یکدیگر؛ 4. معرفی اساتید راهنما و مشاور و داور برای رساله های دکتری و فوق لسانس طرفین.؛ ماده 2). همکاری در زمینه های پژوهشی: 1. سفارش و اجرای طرح های تحقیقاتی اعم از ترجمه و تألیف کتب، دانشنامه های تخصصی، مقالات و نشریات از سوی طرفین؛ 2. همکاری در زمینه شناسایی و تبادل محققان؛ 3. ایجاد و برقراری ارتباط علمی – فرهنگی میان مراکز علمی و تحقیقاتی و تبادل اطلاعات میان آنان؛ 4. تهیه فهرست و مشخصات کتب، مجلات و مقالات علمی مورد نیاز طرفین؛ 5. تهیه نمایه سالانه (Annual D irectory) به منظور معرفی مهمترین کارهای انجام شده در دو کشور که در راستای فعالیت های علمی – فرهنگی طرفین قرارداد می باشد؛ 6. معرفی اساتید و متخصصان دو طرف برای سخنرانی و شرکت در گردهمایی های علمی؛
81دانشگاه شیرازتفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیدکتر حبیب شریف؛ معاون پژوهشی دانشگاه شیرازماده 1). تعریف: به منظور ارتقای سطح همکاری علمی – پژوهشی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان دانشگاه شیراز و پژوهشکده حوزه و دانشگاه که به ترتیب دانشگاه و پژوهشکده نامیده می شوند؛ تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای مشخص جداگانه اجرا خواهد شد. ماده 2). زمینه های همکاری: 1. 1. اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک؛ 2. 2. شفارش طرح های تحقیقاتی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی؛ 3. 3. انتشار کتب و مجلات مشترک و همکاری طرفین در خصوص ارائه ی مقالات علمی برای چاپ در نشریات یکدیگر؛ 4. 4. همکاری کتابخانه ای و تبادل مدارک علمی؛ 5. 5. ارائه فهرست عناوین تحقیقاتی و همکاری در زمینه برنامه ریزی پژوهشی؛ 6. 6. برگزاری نشست های علمی مشترک؛ 7. 7. همکاری متقابل در توزیع کتب و مجلات طرفین؛ 8. 8. همکاری در برگزاری دوره های آموزشی. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری واقع شود.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹