پژوهشکده علوم اجتماعی

تعداد بازدید:۹۰۰۱

معرفی

 

گروه ها

 

ستاد پژوهشکده

رئیس پژوهشکده دکتر حفیظ الله فولادی    
رئیس گروه پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده سید علی اختراعی طوسی 02532111359  
کارشناس مسئول پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده سیدامین حسینی 02532111329  
کارشناس پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده      

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۴۰۲