آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
تحریر اسفار ملاصدرا : جلد اولتحریر الاسفار للمولی صدرالدین الشیرازی ج1علی شیروانی-انتشارات بین المللی المصطفیعربی1394
تحریر اسفار ملاصدرا : جلد اولتحریر الاسفار للمولی صدرالدین الشیرازی ج2علی شیروانی-انتشارات بین المللی المصطفیعربی1394
تحریر اسفار ملاصدرا : جلد اولتحریر الاسفار للمولی صدرالدین الشیرازی ج3علی شیروانی-انتشارات بین المللی المصطفیعربی1394
اسلام و تفاوت­های جنسیتی-حسین بستان-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
اسلام و تفاوت­های جنسیتی در نهادهای اجتماعی-حسین بستانجعفردربندیانتشارات بین المللی المصطفیترکی استانبولی1393
اسلام و تفاوت های جنسیتی-حسین بستان-موسسه فرهنگی امین مالزی با همکاری کالج اسلامی لندنانگلیسی-
اسلام و جامعه­شناسی خانواده-حسین بستان-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
اسلام و جامعه شناسی خانواده-حسین بستانظفر آیداشانتشارات بین المللی المصطفیترکی استانبولی1396
اسلام و حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)-مصطفی دانش پژوه-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
اسلام و حقوق بین الملل عمومی (جلد دوم)-مصطفی دانش پژوه-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹