پژوهشکده علوم اسلامی

تعداد بازدید:۱۰۶۴۲

معرفی

گروه های مرتبط

 

ستاد پژوهشکده

رئیس پژوهشکده دکتر محمد فتحعلیخانی  
رئیس گروه پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده اسماعیل یار محمدی 02532111377
کارشناس مسئول پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده حسن نصراللهی 02532111376
کارشناس پشتیبانی پژوهشی پژوهشکده ابراهیم عابدینی  

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۰