معاونت پژوهش آموزش و فناوری

تعداد بازدید:۴۲۳۴
معاونت پژوهش آموزش و فناوری

معاونت پژوهشی، آموزشی و فناوری به عنوان رکن اصلی پژوهشگاه در اجرای اهداف و ماموریت های پژوهشی، وظیفه برنامه ریزی و پشتیبانی علمی و فنی امور پژوهشی پژوهشگاه را برعهده دارد.

معاون:
دکتر مجید کافی
دفتر معاونت: حسن اسلام بیگی
تلفن: 02532111331
نمابر: 02532803090

 

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹