شورای پژوهشگاه

تعداد بازدید:۸۷۸۶

اعضای شورا

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدباقر سعیدی روشن (رئیس پژوهشگاه)
آیت الله سید محمد غروی‌راد (رئیس پژوهشکده علوم رفتاری)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدرضا حسینی (رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی)
دکتر محمد فتحعلیخانی (رئیس پژوهشکده علوم اسلامی)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد شجاعیان(معاون اداری، مالی و مدیریت منابع)
دکتر عبداله توکلی (عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی (عضو شورای بین الملل)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدحمیدرضا حسنی(عضو شورای پژوهشی)

 

 

وظایف و اختیارات شورای پژوهشگاه

۱. تصویب آیین‌نامه داخلی شورا؛
۲. تعیین خط‌مشی و برنامه‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه در چارچوب سیاست‌ها و مصوب وزارت؛
۳. تأیید آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی پژوهشگاه و پیشنهاد آنها به هیئت امنا؛
۴. تأیید بودجه سالیانه و تفصیلی پژوهشگاه و پیشنهاد آن به هیئت امنا؛
۵. تصویب آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی، مراکز پژوهشی پژوهشکده‌ها؛
۶. بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها؛
۷. بررسی پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها؛
۸. تعیین داور یا هیئت داوران طرح‌ها پژوهشی خاتمه‌یافته که از سوی معاون پژوهشی پژوهشگاه معرفی می‌شوند؛
۹. ارزیابی نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه؛
۱۰. تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی، مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها به منظور ارسال به معاونت پژوهشی وزارت برای طی مراحل قانونی؛
۱۱. برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی، با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛
۱۲. بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، همایش‌ها و بازدیدهای علمی؛
۱۳. تأیید آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیئت امنا؛
۱۴. بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌ای تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
۱۵. بررسی و پیشنهاد نیازها تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشگاه به رئیس پژوهشگاه؛
۱۶. تصویب آیین‌نامه تألیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه؛
۱۷. بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه که توسط مراکز پژوهشی و پژوهشکده و از طریق رئیس پژوهشگاه پیشنهاد می‌شود و اظهار نظر نسبت به آن؛
۱۸. انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیئت امنا یا رئیس پژوهشگاه به شورا محول می‌شود.
آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۱