آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

آثار برگزیده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جشنواره ها و رویدادهای علمی

عنوانمؤلفگروه جشنوارهدورهسالرتبه
نماز و کاهش آسیب های اجتماعیمحمد داوری ، علی سلیمیجامعه شناسیاجلاس سراسری نمازبیست و پنجمین1395برگزیده
کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریمجعفر ترک زاده، معصومه محترم، ابوالفضل گائینیمدیریتجایزه ویژه علامه جعفری دانشگاه شیراز1398برتر
گامی به سوی علم دینی جلد (2)حسین بستانجامعه‌شناسیجشنواره بین المللی فارابیپنجمین1390سوم
تاریخ تفسیر قرآنعلی اکبر باباییقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمهفدهمین1388دوم-
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمنوزدهمین1390نخست-
زبان قرآن و مسائل آنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیستمین1391دوم-
سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آنمحمد کاویانیروان‌شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیسید حمید رضا حسنیفصلنامهجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و یکمین1392برگزیده-
روان شناسی در قرآنمحمد کاویانی، علی احمد پناهیروان شناسیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و سومین/دومین1394اول-
پایان نامه شناسیایی و تبیین مدل های رفتاری انسانی از منظر قرآنعلی عبدالله نیسیانیقرآن پژوهیجشنواره آثار برتر میان رشته ای قرآن کریمبیست و ششمین1397اول-
بررسی فقهی اصل در روابط خارجه دولت اسلامیسید جواد ورعیحقوقجشنواره بین المللی امام خمینیاولین1392شایسته تقدیر
ساختار شخصیت از دیدگاه اسلام در چارچوب رویکرد صفت(پایان نامه)محمد صادق شجاعیروان شناسیجشنواره بین المللی شیخ طوسی1394دوم
چند معنایی در قرآن کریمسید محمود طیب حسینیقرآن پژوهیجشنواره بین المللی فارابیدومین1387سوم
زبان قرآن و مسائل آنمحمد باقر سعیدی روشنقرآن پژوهیجشنواره بین المللی فارابیچهارمین1389سوم
حکمت اشراقسید یدالله یزدان پناه، دکتر مهدی علیپورفلسفه علوم انسانیجشنواره بین المللی فارابیششمین1391سوم
هستی و چیستی در مکتب صدراییغلامرضا فیاضی و دکتر حسینعلی شیدانشیدفلسفه و کلامجشنواره بین المللی فارابیششمین1391سوم
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیفصلنامه روش‌شناسی علوم انسانیفلسفه علوم انسانیجشنواره بین المللی فارابیششمین1391برتر
الگوی مدیریت اثر بخش مسجدرسول عباسیمدیریتجشنواره بین المللی فارابیهشتمین1395برگزیده
اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامیمسعود جانبزرگی، سیدمحمد غرویروانشناسیجشنواره بین المللی فارابی121399شایسته تقدیر-
نقدی بر جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهرهحسن آقانظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1382سپاس گزاری-
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیسومین1384دوم
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غربسید رضا حسینیاقتصادجشنواره دو سالانه اقتصاد اسلامیچهارمین1396شایسته تقدیر
سرشت اخلاقی معرفتغلامحسین جوادپورفلسفه و کلامجشنواره علامه حلی استان قمنهمین1396دوم
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینی زاده محمد علی حاجی ده آبادیعلوم تربیتیجشنواره علامه طباطبایینخستین1394دوم
حمل قرآنبوالفضل خوش منشقرآن پژوهیجشنواره پژوهش فرهنگی سالدوازدهمین1389سوم
مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامیحسن آقا نظریاقتصادجشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومیهشتمین1392برگزیده
تاریخ تفسیر قرآن کریمعلی اکبر باباییقرآن پژوهیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترسومین1388برتر
نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعیحسین بستانجامعه شناسیجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
تاریخ نگاری محلی ایران در دوره اسلامیعبدالرحیم قنواتتاریخ اسلامجشنواره کتاب دین و پژوهش های برترششمین1395شایسته تقدیر
تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلاسید رقیه میر ابوالقاسمیتاریخ اسلامجشنواره کتاب سال عاشورا - جایزه دعبلنخستین1394برگزیده
مصر پس از اسلامفیروز آزادیتاریخ اسلامهفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان1395برتر
کتاب‌شناسی توصیفی – تحلیلی اسلام و روانشناسیبهروز رفیعیعلوم تربیتیهمایش اهل قلم اصفهانچهارمین1386برتر
روانشناسی رشد (1) با نگرش به منابع اسلامیعلی مصباح، محمد جواد زارعان، ناصر بی ریاا، مرتضی آقاتهرانی، سید احمد رهنمایی، عباس شاملی، ابوالحسن حقانی، ابوالفضل ساجدی، زیر نظر سید محمد غرویروان‌شناسیوزارت ارشاد1376تشویقی
شیخ مفید و تاریخ نگاری اسلامی(پایان نامه)قاسم خانجانیتاریخ اسلامپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه
استراتژی رهبری امام خمینی (ره)عباس شفیعیمدیریتپایان نامه سال دانشجوییهفتمین1381حائز رتبه
اصول و مبانی حکمت اشراقمهدی علیپورفلسفه علوم انسانیپایان نامه سال دانشجوییدهمین1385برتر
بررسی و نقد روانشناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزمسعود آذربایجانیروان‌شناسیپایان نامه سال دانشجوییدوازدهمین1387برگزیده
تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآنمحمد سلطانی رنانیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشوردوازدهمین1392شایسته تقدیر-
معیارپذیری تفسیر قرآن کریم(پایان نامه)علی فتحیقرآن پژوهیپایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی کشورسیزدهمین1393اول-
قواعد فقه در قلمرو جزای اختصاصیاحمد حاجی ده آبادیحقوقپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384برگزیده-
مطالعه انتقادی آرای هیوم در فلسفه دینمحمد فتحعلی خانیفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384شایسته تقدیر-
معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه آلوین و پلانتینگاحسین عظیمی دختفلسفه و کلامپژوهش برتر دانشجویی (پایان نامه سال دانشجویی)پنجمین1384شایسته تقدیر-
بررسی مغازی موسی بن عقبهحسین مرادی نسبتاریخ اسلامپژوهش فرهنگی سالششمین1380شایسته تشویق
بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایاتسید علی حسینیزاده محمد علی حاجی ده‌آبادیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386اول
سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386دوم
مکتبها و گرایشهای تربیتی در تمدن اسلامیبهروز رفیعیعلوم تربیتیکتاب خانوادهاولین جشنواره1386سوم
آسیب شناسی جریان‌های تفسیریمحمد اسعدیقرآن پژوهیکتاب برتر دانشگاهیبیستمین1390شایسته تقدیر
روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانمحمد تقی ایمانفلسفه علوم انسانیکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اولحسن زندیهتاریخ اسلامکتاب برتر دانشگاهیبیست و سومین1393شایسته تقدیر
نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجریحسین عزیزیتاریخ اسلامکتاب سال اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور (نشان دهخدا)اولین1394برگزیده
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۹۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰