فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
93موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»تفاهم نامه همکاری علمیحجت الاسلام والمسلمین محمود رجبی؛ قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)مقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی میان دو مرکز و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)» و «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1- معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2- همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها و کرسی های علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو نهاد و تقویت بسترهای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی؛ 3- استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر و برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های علمی کوتاه مدت و بلند مدت داخلی و بینالمللی و همکاری در ارائه مشاوره پایان نامه های دانشجویی و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مرتبط؛ 4- استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5- مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6- همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7- همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8- بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9- معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 10- همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و .... 11- ایجاد زمینه انجام پروژه های مؤثر در تحول علوم انسانی به صورت مشترک؛ 12- ایجاد کمیته مشترک به منظور بهره مندی از ظرفیت های موجود در حوزه علمیه قم برای اسلامی سازی متون دانشگاهی علوم انسانی؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
93موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانتفاهم نامه همکاری علمیآقای دکتر عبدالحسین خسروپناه؛ رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانمقدمه: با استعانت از خداوند متعال، به منظور ارتقای سطح تعاملات و همکاری های علمی با رویکرد ارتباط فعال و مؤثر و با بهره گیری بهینه از توانمندی، امکانات و ظرفیت های موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه فی مابین « پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و « مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» به شرح زیر منعقد می شود. ماده 1). زمینه های همکاری: 1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2. همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها و کرسی های علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو نهاد و تقویت بسترهای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی؛ 3. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، کارگاه ها و نشست های های علمی مشترک و ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط؛ 4. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5. مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6. همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8. بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9. معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 10. همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و ... . 11. شناسایی و ارتباط با مراکز و شخصیت های علمی داخلی و بین المللی و همکاری و مساعدت در زمینه ارتباط یا شخثپصیت ها، مراکز علمی و فرهنگی، سفر هیأت های علمی و فرهنگی و برگزاری جلسات و مجامع علمی و تحقیقاتی و دعوت مشترک از دانشمندان و شخصیت های علمی بین المللی؛ 12. ایجاد زمینه انجام پروژه های مؤثر در تحول علوم انسانی به صورت مشترک؛ 13. ایجاد کمیته مشترک به منظور بهره مندی از ظرفیت های موجود برای اسلامی سازی متون دانشگاهی علوم انسانی؛ 14. اشتراک گذاری محتوا و تولیدات چند رسانه ای، همچنین اطلاع رسانی نشست ها و همایش های علمی دو طرف در پایگاه های اطلاع رسانی آنها؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
93مؤسسات ایرانی با دانشگاه الزیتونه تونستفاهم نامه همکاری علمی هشت جانبهالجمهوریه التونسیه جامعه الزیتونه أ.د. هشام قریسه رئیس الجامعهتوقع المذکره بین الجامعات و المؤسسات التالیه: جامعه المذاهب الاسلامیه جامعه الزیتونه فی الجمهوریه التونسیه جامعه الادیان المذاهب جامعه المصطفی العالمیه جامه قم جامعه العلوم القرآنیه المعهد العالی للعلوم و الثقافه الاسلامیه معهد الحوزه و الجامعه العالی نص الاتفاقیه: قد اجتمع رؤساء الجامعات و المؤسسات المذکوره أدناه بتاریخ (4 ربیع الاول 1436 هـ.ق المطـابق لـ 6 دی 1393 هـ.ش و 27 دیسمبر 2014 م) فی جامعه المذاهب الاسلامیه بطهران للتداول بشأن خطوره الترف المذهبی، و ضروره قیام الجامعات الاسلامیه بالسعی فی مکافحه هذه الظاهره الخطره و اتفقوا علی توقیع مذکره تفاهم وفق البنود الاتیه: الماده الاولی: یأتی التعاون بین هذه الجامعات و المؤسسات المتعاقده فی إطار متابعه الأهداف التالیه: 1. مراجعه النظام التعلیمی و تجدیده و تصفیته من الأفکار التکفیریه. 2. تعزیر "آداب الاختلاف العلمی" وتقویه روح الالتزام بها. 3. السعی لتصفیه الأجواء من العنف المذهبی. الماده الثانیه: تعمل الأطراف المتعاقده علی التعاون فی المجالات التالیه: 1. المشارکه فی إغناء و إثراء البحوث المتعلقه بـ "آداب الإختلاف" و إعداد کتب فی ذلک و تبنیها فی الأنظمه التعلیمیه التابعه للجامعات و المؤسساتالمتعاقده. 2. المشارکه فی تعمیق الدراسات المتعلقه بظاهره الطائفیه و ما یترتب علیها من نتائج کالتکفیر، و بیان الفرق بینها و بین التمذهب بمذهب مّا. 3. المشارکه فی إنجاز بحوث فی "أخلاقیات التعامل بین أتباع المذاهب الإسلامیه"، و إعداد کتب فی ذلک و إدراجها فی الأنظمه التعلیمیه التابعه للجامعات و المؤسسات المتعاقده. 4. المشارکه فی إعداد دراسات معمقه حول نظریه کون "العلاقات بین الأمه قائمه علی التعارف و التسامح و التفاهم"، و إدراج هذه البحوث فی الأنظمه التعلیمیه التابعه للجامعات والمؤسسات المتعاقده. 5. المشارکه فی إعداد بحوث لتعزیز و تعمیق نظریه"طبیه الإسلام الفطریه و الأخلاقیه" و إدراج هذه الفکره فی الأنظمه التعلیمیه التابعه للجامعات و المؤسسات المتعاقده. 6. المشارکه فی إیضاح و تعریف "النظریه الإسلامیه حول التعایش السمی" من خلال إنجاز الدراسات و البحوث و إدراجها فی الأنظمه التعلیمیه التابعه للجامعات و المؤسسات المتعاقده. الماده الثالثه: یتم المشارکه بین الجامعات و المؤسسات المتعاقده لتعمیق البحوث العلمیه المتعلقه بالموارد التی أشیر إلیها سابقا عبر الطرق التالیه: 1. عقد المؤتمرات العلمیه. 2. إنشاء المجلات. 3. إجراء البحوث العلمیه المشترکه. الماده الرابعه: تعمل الأطراف المتعاقده علی التعاون فی المجالاتالآتیه: 1. تبادل الخبرات. 2. تبادل زیارات أعضاء الهیئات التدریسیه. 3. التعاون فی أجراء البحوث العلمیه المشترکه فی مختلف الإختصاصات. 4. المشارکه فی الندوات و المؤتمرات و الحلقات الدراسیه و التدریبیه التی تقام فی جمیع الجامعات و المؤسسات المتعاقده. 5. تدریب أعضاء الهیئات التدریسیه للإطلاع علی مسیره التعلیم العالی و إقامه الورشات العلمیه. 6. العمل علی إبرام إتفاقیات توأمه بین الأقسام العلمیه ذات الإختصاصات المتشابههفی الکلیات و المؤسسات العلمیه التابعه للأطراف المتعاقده. 7. تدریب الطلبه الأول بالدراسات الجامعیه الأولیه ضمن الدراسات التدریبیه. 8. إنشاء مرکز علمی مشترک متخصص فی إجراء البحوث التی تهمّ جمیع الأطراف المتعاقده. 9. تبادل المناهج الدراسیه الأکادیمیه فی مجال الدراسات الأولیه و العلیا و البحوث العلمیه و أنظمه التعلیم. 10. تسهیل حصول أعضاء الهیئه التدریسیه من کل طرف علی تفرّع علمی لدی الأطراف الأخری المتعاقده و بالعکس ولمده معینه یتم التوافق علیها. 11. تخصیص الجامعات و المؤسسات المتعاقده عددا من المقاعد والمنح الدراسیه لها لطلبه الدراسات العلیا من الجامعات و المؤسسات المتعاقده و الإتفاق علی عدد المقاعد و المنح الدراسیه بین الأطراف المتعاقده. 12. أنشاء نظام التعلیم عن بعد بمشارکه الجامعات و المؤسسات المتعاقده. الماده الخامسه: تعمل الأطراف المتعاقده علی التعاون فی المجالات الآتیه: 1. إصدار و ترجمه المؤلفات العلمیه و الثقافیه و الفنیه و الأدبیه القیمه لمؤلفین من جمیع الأطراف المتعاقده. 2. تبادل المطبوعات و الکتب و الدوریات المکتوبه و الإلکترونیه بین الأطراف المتعاقده.
94همایش ملی – بین رشته ای انسان، جامعه ، سلامتمشارکت در همایشآقای دکتر ساتع؛ دبیر علمی همایش "انسان، جامعه، سلامت"پیرو جلسه مورخ 1394/03/04 با ریاست پژوهشکده های علوم رفتاری و علوم اجتماعی، حجج الاسلام؛ آقایان: دکتر سیدمحمد غروی و دکتر سیدهادی عربی و ارسال دعوت نامه تقاضای مشارکت پژوهشگاه حوزه دانشگاه در همایش " انسان، جامعه، سلامت"، به شماره نامه 94/220/974 پژوهشگاه، مورخ 1394/03/18 و پیرو مذاکرات جلسه مورخ 1394/08/05 با حضور حجت الاسلام دکتر عربی و آقای کافی(مدیر گروه علوم اجتماعی) در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تقاضا دارد نسبت به تنظیم تفاهم نامه ای میان دانشگاه قم و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با پذیرش هر یک از موارد ذیل مبادرت ورزید: الف). تبلیغات عمومی فراخوان همایش به صورت نصب پوستر و درج در سایت پژوهشگاه، همراه با اطلاع رسانی و تشویق اعضای هیئت علمی پژوهشگاه جهت مشارکت در همایش. ب). برگزاری یک پیش نشست علمی در پژوهشگاه و ضبط، تدوین و ارائه آن. نشست فوق با موضوع .................... در تاریخ ................................. 1394 برگزار خواهد شد. پ). مشارکت اعضای هیئت علمی در کمیته های علمی، پنل ها و نشست های علمی همایش. ت). عقد قرارداد با .................. تن از اساتید برای نگارش مقاله. ح). ارزیابی ..................... مقاله از مقالات رسیده به دبیرخانه همایش در حوزه رشته های موجود در پژوهشگاه و معرفی داوران و محورهای تخصصی آن ها به دبیرخانه همایش. چ). چاپ مقالات برگزیده همایش در مجلات علمی – پژوهشی پژوهشگاه. خ). مشارکت در فیلم برداری و ضبط برنامه های همایش در روزهای برگزاری آن. ی). بهره مند سازی مسئولان همایش از تجربیات ارزنده مسئولین پژوهشگاه. ه). معرفی آقای/خانم .................... از طرف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، جهت پیگیری امور.
94آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی پاریستفاهم نامه همکاری مشترک علمیآقای دکتر محمود دلفانی؛ رئیس آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی پاریساین تفاهم نامه میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (ایران) که از این پس « پژوهشگاه» نامیده می شود به نمایندگی حجه الاسلام و المسلمین حسن آقانظری (رئیس «پژوهشگاه») به نشانی قم، پردیسان، جنب دانشگاه آزاد و آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی پاریس Ecolesuperieure de Methodologie des Sciences Humaines که از این پس «آموزشکده» نامیده می شود به نمایندگی دکتر محمود دلفانی (رئیس «آموزشکده») به نشانی rance 279 rue de vaugirard 75015 Paris و بر پایه مواد زیر منعقد می شود. ماده 1). موضوع تفاهم نامه: همکاری دوسویه برای پیشبرد مأموریت و هدف های «پژوهشگاه» و «آموزشکده» با کاربست و میان آوری ظرفیت های دو طرف در چارچوب این تفاهم نامه در موارد زیر: 1. برگزاری مشترک دوره های آموزشی تخصصی – کاربردی حضوری و دو گانه Blended Learning در حوزه های روش شناسی علوم انسانی؛ 2. برنامه ریزی و اجرای طرح های پژوهشی مشترک و مرتبط با اهداف و وظایف هر یک از طرفین در ایران و فرانسه؛ 3. برنامه ریزی و برگزاری نشست ها و همایش های علمی و دانشگاهی در ایران و فرانسه در چهارچوب برنامه های دو طرف؛ 4. همکاری در پژوهش و نگارش دانشنامه تحلیلی تاریخ ایران Encyclopaidia Historia Iranica و همکاری در برگزاری «کنگره بین المللی دانشنامه تاریخ ایران».
94بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضویتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهحجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی شریعتی تبار؛ مدیر عامل پژوهش های اسلامی آستان قدس رضویمقدمه: به منظور توسعه و ارتقای همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات فرهنگی میاندو مرکز و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2. همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها و کرسی های علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز و تقویت بسترهای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی؛ 3. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، نشست ها و کرسی های علمی مشترک و ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط؛ 4. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5. مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی- تخصصی دو طرف؛ 6. همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8. معرفی هیئت های علمی خارجی دعوتشده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 9. بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 10. همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. 11. استفاده اعضای هیأت علمی،اساتید و مدیران دو مجموعه از امکانات رفاهی و اقامتی در شهر مقصد. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
94بنیاد نخبگان نیروهای مسلحتفاهم نامه همکاری علمی ، پژوهشیآقای دکتر عباس علی آبادی؛ رئیس بنیاد نخبگان نیروهای مسلح جانشین سرتیپ 2 پاسدار سید علیرضا قاسمی1. در مورخ 94/04/01 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین بنیاد نخبگان نیروهای مسلح و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منعقد می گردد. 2. در این تفاهم نامه عبارت اختصاری دستگاه به جای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بنیاد یه جای بنیاد نخبگان نیروهای مسلح بکار می رود. 3. مستندات: الف). تدابیر: مشمولینی که از جانب بنیاد ملی نخبگان معرفی شوند یک پروژه تحقیقاتی انجام داده و در صورت تایید، هیئت داوران و طی دوره آموزش نظامی خاص، کارت پایان خدمت دریافت می دارند. ب). قوانین: دو لت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. (اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی) 4. هدف: تامین نیاتزمندی دستگاه به محققین و جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی 5. منظور: الف). ساماندهی امور پژوهشی و اداری برای بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر ب). تبیین روابط متقابل ج). ایجاد روش یکنواخت
94پژوهشکده حج و زیارتتفاهم نامه همکاری ها ی علمی دو جانبهآقای سید مهدی علیزاده موسوی؛ رئیس پژوهشکده حج و زیارتماده 1). زمینه های همکاری: 1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها.؛ 2. همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها و کرسی های علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز و تقویت بسترهای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی؛ 3. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، نشست ها و کرسی های علمی مشترک و ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط؛ 4. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5. مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی- تخصصی دو طرف؛ 6. همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی-پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8. بهره گیری از خدمات مشاوره ای و فنی و تخصصی در زمینه های مختلف اداری و استخدامی، ساختار و تشکیلات و ...؛ 9. بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 10. همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
94پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهحجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لک زایی؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیماده 1). زمینه های همکاری: 1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها.؛ 2. همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها و کرسی های علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز و تقویت بسترهای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی؛ 3. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، نشست ها و کرسی های علمی مشترک و ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط؛ 4. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5. مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی- تخصصی دو طرف؛ 6. همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی-پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8. معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 9. بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی (کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 10. همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
94پزوهشکده شورای نگهبان
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹