فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
84دانشگاه پیام نورتفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیدکتر علیرضا علی احمدی؛ رئیس دانشگاه پیام نوربا هدف برقراری تعاملات علمی – پژوهشی و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در این بخش و ارتقاء سطح همکاری ها در جهت تحقق اهداف مشترک از طریق راهکارهای مناسب و پویای ارکان علمی – تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه همکاری، مابین دانشگاه پیام نور و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در این قرارداد به ترتیب «دانشگاه» و «پژوهشگاه» نامیده می شوند، به مدت دو سال منعقد می گردد. ماده 1). زمینه های همکاری: 1. ارائه اولویت های تحقیقاتی دو مرکز به یکدیگر جهت انجام طرح های پزوهشی و اموزشی مشترک؛ 2. قبول سفارش برای تدوین متون خودآموز درسی دانشگاه پیام نور متناسب با موضوعات مورد نیاز دانشگاه توسط پژوهشگاه و با رعایت سیاست ها و مقررات دانشگاه؛ 3. همکاری متقابل در امر راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری؛ 4. همکاری در مبادله اسناد و مدارک علمی و گسترش ارتباطات کتابخانه ای پژوهشگاه و دانشگاه و ایجاد زمینه های استفاده محققان و اساتید از امکانات موجود؛ 5. برگزاری همایش ها و نشست های علمی مشترک متناسب با موضوعات مورد علاقه طرفین و دعوت از اساتید و محققان فرهیخته پژوهشگاه و دانشگاه جهت تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی؛ 6. برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیازهای علمی – تحقیقاتی و توانمندی های پژوهشگاه و دانشگاه؛ 7. همکاری در چاپ مشترک آثار با همکاری اساتید و محققان پژوهشگاه و دانشگاه؛ 8. همکاری در بازنگری محتوایی متون و منابع درسی دانشگاه؛ - تبصره 1: موارد همکاری که در ماده 1 تفاهم نامه قید نشده است، در صورت تمایل طرفین می تواند موضوع همکاری جدید قرار گیرد.
84سازمان حوزه ها و مدارس علمی خارج از کشورتفاهم نامه اداری، علمی و پژوهشیمحمدعلی شاه آبادی؛ معاون پژوهشی سازمان حوزه هاو مدارس علمیه خارج از کشورمقدمه: به منظور ارتقاء همکاری مشترک فیمابین «سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشورعلمی» که در این تفاهم نامه اختصاراً «سازمان» نامیده می شود و «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» که به اختصار «پژوهشگاه» نامیده می شود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه منعقد می گردد. محورهای همکاری: 1. تدوین متون آموزشی به سفارش «سازمان»غ 2. سفارش پروژه های تحقیاتی (پروژه های راهبردی، پروژه های کاربردی و ...)؛ 3. انجام پروژه های مشترک؛ 4. همکاری در امور پژوهشی (نظارت بر طرح های پژوهشی، تولید ویژه نامه های تخصصی، مشاوره و ...)؛ 5. برگزاری همایش و سمینارهای علمی مشترک در ایران و یا کشورهای خارجی؛ 6. برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک و یا به سفارش یکی از طرفین تفاهم نامه؛ 7. برگزاری دوره های آموزشی پودمانی مشترک یا به سفارش یکی از طرفین (در مقاطع فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا)؛ 8. مساعدت در فراهم نمودن فرصت های مطالعاتی و بورس های تحصیلی (برای پژوهشگران و اعضای هیئت علمی در داخل و خارج از کشور)؛ 9. فراهم سازی زمینه بازدیدهای متقابل در سطح: الف: مسئولین مراکز ب: مدیران گروه های پژوهشی 10. همکاری کتابخانه ای (استفاده از کتب و نشریات اسناد علمی غیرمحرمانه، نرم افزارهای علمی، امکانات اینترنتی و فضای کتابخانه)؛ 11. همکاری در ارائه مشاوره علمی و فنی (به بخش های مدیریت و اجرایی)؛ 12. مبادله آثار و تولیدات انتشار یافته در «سازمان» و «پژوهشگاه» (حداقل یک نسخه از کتب، نشریات و لوح های فشرده تولیدی در یکی از دو مرکز)؛ 13. همکاری در زمینه چاپ و توزیع (داخلی و بین المللی) آثار منتشر شده طرفین؛ 14. همکاری در ترجمه آثار مورد نظر یکی از دو مجموعه؛
85مرکز مطالعات فرهنگی شهرتهران وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهرانتفاهم نامه همکاری علمیدکتر محمد حسن مظفری؛ رئیس مرکز مطالعات سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهرانمقدمه: منظور ارتقاء همکاری مشترک فیمابین «مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران» که در این تفاهم نامه به اختصار «مرکز» نامیده می شود و «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» که به اختصار «پژوهشگاه» نامیده می شود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه منعقد می گردد. ماده 1). محور های همکاری: 1. انجام پروژه های مشترک؛ 2. تهیه طرحنامه های پژوهشی در زمینه موضوعات و مسائل فرهنگی و اجتماعی توسط پژوهشگاه به سفارش مرکز؛ 3. انجام تحقیقات کاربردی با رویکرد اسلامی شامل مباحث فرهنگ، اخلاق و حقوق شهروندی و شهرنشینی از سوی پژوهشگاه به سفارش مرکز؛ 4. همکاری در برگزاری همایش ها و نشست های علمی؛ 5. مبادله آثار و تولیدات انتشار یافته ی طرفین و آرشیو مقالات در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت طرف مقابل به منظور استفاده و همچنین بررسی امکان حمایت مالی از انتشار اثر؛ - تبصره : هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن را داشته باشند، می تواند موضوع همکاری واقع شود.
85پردیس قم دانشگاه تهرانتفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشیدکتر سید احمدطباطبایی؛ معاون پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهرانبا هدف برقراری تعاملات علمی – پژوهشی و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در این بخش و ارتقاء سطح همکاری ها در جهت تحقق اهداف مشترک از طریق راهکارهای مناسب و پویای ارکان علمی – تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه همکاری، مابین دانشگاه پیام نور و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در این قرارداد به ترتیب «دانشگاه» و «پژوهشگاه» نامیده می شوند، به مدت دو سال منعقد می گردد. ماده 1). زمینه های همکاری: 1. همکاری متقابل در برنامه های علمی و پژوهشی در زمینه های مورد نیاز؛ 2. ارائه اولویت های تحقیقاتی دو مرکز به یکدیگر و قائل شدن حق تقدم نسبت به یکدیگر در همکاری های علمی و پروژه های تحقیقاتی؛ 3. فراهم نمودن امکان استفاده کارشناسان، محققان و اساتید دو مرکز از پایگاه های علمی و اطلاعاتی اینترنتی موجود، اطلاع رسانی در خصوص تازه های اینترنتی و همکاری در ارائه راهنمایی جهت شناسایی مجلات بین المللی ISI مناسب به منظور چاپ مقالات اساتید و محققان؛ 4. همکاری متقابل در ارائه راهنمایی و مشاوره در تدوین پایان نامه های دانشجویی، و فوق لیسانس و دکتری و مساعدت در چاپ آن ها؛ 5. همکاری در مبادله اسناد و مدارک علمی و گسترش ارتباطات کتابخانه ای دو مرکز؛ 6. برگزاری همایش ها و نشست های علمی مشترک متناسب با موضوعات مورد علاقه طرفین و دعوت از اساتید و محققان فرهیخته دو مرکز جهت تبادل اطلاعات و همچنین اطلاع رسانی در خصوص همایش های داخلی و بین المللی به یکدیگر؛ 7. برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیازهای علمی – تحقیقاتی و توانمندی های دو مرکز؛ 8. همکاری در چاپ، عرضه و معرفی آثار علمی در میان مجموعه های وابسته به دو مرکز با همکاری اساتید و محققان؛ 9. اطلاع رسانی متقابل در مورد سمینارها و رخدادهای علمی و فراهم نمودن زمینه شرکت متقاضیان؛ - تبصره 1: موارد همکاری که در ماده 1 تفاهم نامه قید نشده است، در صورت تمایل طرفین می تواند موضوع همکاری جدید قرار گیرد.
85دانشگاه باقر العلوم (ع)تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیدکتر حمید پارسانیا؛ رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع)تعاملات علمی هدفمند و اتخاذ تدابیر علمی – پژوهشی همسو، نه تنها سبب رشد و اعتلای جوامع دانشگاهی و پژوهشی کشور شده، بلکه می تواند به تحقق پروژه های کاربردی ارزشمند و هموار شدن مسیر رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. به همین منظور و با هدف بسط تعاملات علمی - پژوهشی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در این بخش و پویایی ارکان علمی - تحقیقاتی کشور و ارتقای سطح همکاری های دو مرکز در جهت تحقق اهداف مشترک، تفاهم نامه همکاری ما بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه باقرالعلوم (ع) که در این قرارداد به ترتیب پژوهشگاه ودانشگاه نامیده می شوند، منعقد می شود. ماده 1). موضوع: همکاری در برگزاری همایش سالروز وحدت حوزه و دانشگاه با موضوع «ـاسلامی و بومی سازی علوم انسانی»؛ ماده 2). مدت زمان همکاری: دو طرف مؤظفند در طول مدت زمان آماده سازی برای برگزاری همایش، روز برگزاری (30 آذر 85) و همچنین مراحل بعد از همایش که در جدول روند برگزاری همایش قید شده با یکدیگر همکاری داشته و یکدیگر را از امور در دست اقدام مطلع سازند. تبصره1: بدیهی است هرگونه اقدام در راستای همایش که مد نظر یکی از دو طرف باشد، پس از ارزیابی هزینه ها و توافق رؤسای دو طرف به اجرا گذاشته می شود.
85ستاد پاسخ گویی به مسائل مستحدثه دینیتفاهم نامه همکاری های علمی - پژوهشیدکتر حسین دیبا؛ دبیر ستاد پاسخگویی به مسایل مستحدثه دینیماده 1). تعریف: این تفاهم نامه به منظور ارتقای سطح همکاری های علمی – پزوهشی، انجام تحقیقات علمی – کاربردی در زمینه مسائل مستحدثه دینی و پاسخگویی به شبهات دینی میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ستاد پاسخگویی به مسائل مستحدثه دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که به ترتیب پزوهشگاه و ستاد پاسخگویی نامیده می شوند، تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای مشخص و جداگانه ای اجرا خواهد شد. ماده 2). زمینه های همکاری: 1. اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک؛ 2. همکاری پژوهشگاه در اجرای طرح های پاسخگویی به شبهات و مسائل مستحدثه دینی به سفارش ستاد پاسخگویی؛ 3. تأمین مالی طرح های شبهه شناسی پژوهشگاه در زمینه علوم انسانی از سوی ستاد پاسخگویی در چارچوب طرح های مصوب؛ 4. اطلاع رسانی طرفین به همدیگر در موضوعات مربوط به شبهات دینی، 5. همکاری کتابخانه ای و فراهم نمودن امکان استفاده محققان معرفی شده از سوی دو مرکز از بانک های اطلاعاتی طرفین؛ - تبصره 1: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن را داشته باشند، می تواند موضوع همکاری واقع شود.
86مرکز علم و اسلام در کاناداتفاهم نامه همکاری علمی پژوهشیدکتر مظفر اقبال؛ مرکز علم و اسلام کانادا Muzaffar Iqbal President of Center for Islam & ScienceBetween Research Institute of Hawzeh & University in Islamic Republic of Iran and Center for Islam & Science in Canada In order to promote scientific & research cooperation and preforming joint aims by profiting from the available potential‚ this agreement is concluded Between Research Institute of Hawzeh & University (RIHU) and center for Islam & Science (CIS). The articles on proposals will be performed by sharing ideas of both sides through certain separate agreement. Article 1: Areas of collaboration 1. Preforming joint research projects‚ in the field of Islamic sciences. 2. Cooperating in a research project entitled ′ Mental health ′. 3. Expanding cooperation′s in Islamic Education. 4. Translation of textbooks and articles to be published in journals-issued by both centers. 5. Preparing the essential potentials to establish studies on Islamic history and civilization. Note 1: Execution of issues listed in article 1‚ must be through a separate agreement. Note 2: every issue which is not predicted in this agreement can be the matter of cooperation if both sides are interested in.
86رایزنی فرهنگی ایران در هندوستانتفاهم نامه همکاری های علمی - فرهنگیدکتر کریم نجفی برزگر؛ مسئول رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هندوستانماده 1). موضوع تفاهم نامه: همکاری های علمی و پژوهشی بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در هند به منظور گسترش تبادلات علمی- فرهنگی بین مجامع دانشگاهی، علمی، فرهنگی و اسلامی هندوستان و پژوهشگاه با همکاری و مساعدت رایزنی فرهنگی در هند از طریق راهکارهای مورد نظر طرفین. ماده 2). زمینه های همکاری: زمینه های همکاری در دو بخش به شرح زیر قابل تفکیک هستند: الف). همکاری های قابل ارائه از سوی پژوهشگاه به رایزنی: 1. پشتیبانی علمی و پژوهشی از فعالیت های رایزنی در معرفی اسلام و دیدگاه های اسلامی درباره موضوعات و مسائل مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی؛ 2. ارسال آثار علمی پژوهشگاه (کتاب، نشریات و ...) به رایزنی و شخصیت های فرهنگی و فرهیخته عرب با هماهنگی رایزنی به منظور معرفی این آثار در مجامع علمی، فرهنگی و نشریات عربی توسط رایزنی فرهنگی؛ 3. ترجمه و نشر مقالات و تألیفات محققین عرب در قالب کتاب با بصورت مقاله در نشریات تخصصی پژوهشگاه متناسب با گرایش های تخصصی گروه های پژوهشی پژوهشگاه معرفی شده از سوی رایزنی فرهنگی؛ 4. ارائه اطلاعات مربوط به سمینار ها و کنفرانس های علمی که در ایران برگزار می شود به رایزنی فرهنگی به منظور اطلاع رسانی به محققان و فرهیختگان هند؛ 5. ارسال دعوتنامه برای رایزن محترم و شخصیت های علمی فرهنگی هند و منطقه معرفی شده از سوی رایزنی برای حضور در سمینارهای بین المللی که توسط پژوهشگاه برگزار می شود؛ 6. ایجاد زمینه برای حضور فرهیختگان و محققین هند و منطقه برای بازدیدهای علمی و فرصت های مطالعاتی در ایران؛ 7. تأمین نیازهای علمی رایزنی در قالب تألیف کتب، مقالات و ... متناسب با گرایش های تخصصی گروه های پژوهشی پژوهشگاه؛ 8. همکاری و ایجاد تمهیدات لازم در برگزاری کارگاه های تخصصی کوتاه مدت توسط اساتید و پزوهشگران پزوهشگاه در هند؛ ب). همکاری های قابل ارائه از سوی رایزنی به پژوهشگاه: 1. معرفی پژوهشگاه و آثار علمی آن در سطح مراکز علمی، فرهنگی، دانشگاهی و پژوهشی هندوستان؛ 2. ایجاد زمینه برای حضور و اسکان اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه برای بازدیدهای علمی و فرصت های مطالعاتی در هند؛ 3. همکاری در تهیه مقدمات، اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم برای حضور اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه به منظور شرکت در سمینارها و همایش های بین المللی و برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی دو جانبه یا چند جانبه در هندوستان؛ 4. همکاری در ترجمه، نشر و توزیع آثار علمی پژوهشگاه در قالب کتاب یا مقاله در نشریات معتبر علمی هندوستان؛ 5. همکاری در ایجاد تمهیدات لازم برای معرفی و شرکت پزوهشگران پزوهشگاه در دوره های دکتری و فوق دکتری برگزار شده در دانشگاه های معتبر هندوستان؛ 6. معرفی و ارائه گزارشی از نیازها و ظرفیت های علمی تحقیقاتی و مطالعات علوم انسانی با دیدگاه های اسلامی در مراکز علمی و آکادمیک هندوستان برای کمک و جهت دهی به سیاست گذاری های کلان پژوهشی پژوهشگاه؛ 7. همکاری در معرفی و عرضه آثار پژوهشگاه در نمایشگاه های کتاب که توسط رایزنی با مراکز دولتی، فرهنگی و دانشگاهی هندوستان در این کشور برگزار می شود. - تبصره: موارد همکاری ای که مورد تمایل طرفین می باشد و در مفاد ماده 2 ذکر نشده است می تواند موضوع همکاری های جدید قرار گیرد.
86سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم(سابق)قرارداد همکاری علمیآقای عباس بازرگان؛ مجری طرحبا توجه به قرارداد شماره 17282/8-426 مورخ 1385/10/09 بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم(سابق) و به منظور توانمندسازی پژوهشی محققان استان قم این قرارداد به شرح ذیل منعقد می شود. ماده یک). مشخصات طرفین قرارداد: این قرارداد بین آقای مجید کافی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 1214 صادره از اصفهان به نشانی : بلوار امین روبروی راهنمایی رانندگی، مدرسه معصومیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نمایندگی از پژوهشگاه و آقای عباس بازرگان هرندی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 55 صادره از کرمان به نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر(نیاوران سابق)، خیابان شهید مقدسی(مژده سابق)، خیابان شهید احمد زمانی(نخجوان سابق)، شماره 50، برج نخجوان (آپارتمان 35) اختصاراً ذر این قرارداد «مجری» نامیده می شود، منعقد می گردد. ماده دو). موضوع قرارداد و تعهدات مجری: 1. موضوع قرارداد: الف). برگزاری سمینار آموزشی روش تحقیق پیشرفته به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برای حداکثر 100 نفر با سرفصل های پیوست(پیوست شماره 1) شامل: یک ). 16 ساعت حضوری در دو روز 8 ساعته (86/05/23 و 86/06/11)؛ دو). 32 ساعت بصورت مجازی ب). ارزیابی فراگیران و ارائه نتایج ارزیابی به دفتر آموزش و پزوهش استانداری قم؛ 2. تعهدات مجری: 2-1. اجرای کیفی موضوع قرارداد؛ 2-2. مجری حق ضبط و پخش کامل صوتی و تصویر سمینار را با اجازه پژوهشگاه به دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم واگذار می کند.
86سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)صورتجلسه تفاهم همکاری های مشترکدکتر محمدرضا سعیدی؛ معاون پژوهشی (سمت)این جلسه به منظور گسترش همکاری های مشترک و تسریع و تسهیل در روند امور در تاریخ 1386/09/17 با حضور امضاء کننده گان ذیل در محل سازمان «سمت» تشکیل و طرفین علاوه بر تأکید بر تداوم همکاری ها تصمیات ذیل را اتخاذ نمودند: 1. صورتجلسه مربوط به مذاکرات و توافقات رؤسای دو مرکز از سوی پژوهشگاه تهیه و ارائه گردد. بدیهی است توافقات این جلسه بر مبنای مصوبات صورتجلسه مذکور صورت می پذیرد. 2. طرفین مؤظفند حداکثر ظرف مدت 35 روز بعد از دریافت کتبی پیشنهاد مشارکت، موافقت یا عدم موافقت خود را در خصوص مشارکت در طرح های پیشنهادی اعلام دارند. 3. طرفین مشارکت بدون هماهنگی کتبی از تجدید چاپ کتاب های مشترک پرهیز نمایند. 4. کمیته ارزیابی و قیمت گذاری با حضور نمایندگان دو مرکز به منظور بررسی و برآورد نهایی هزینه های تولید هر کتاب اعم از آماده سازی کتاب، چاپ، هزینه های مقوا و ... تشکیل گردد. 5. کمیته ای به منظور بررسی راهکارهای نحوه فروش و توزیع کتاب، با حضورنمایندگان دو مرکز تشکیل گردد و طرفین مؤظف به رعایت ضوابط فروش دو مرکز می باشند.
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹